Basit öğe kaydını göster

Dikeçoğlu, Sıdıka
Tuncel, Nilgün
2016-06-08T13:44:35Z
2016-06-08T13:44:35Z
1998-05-09
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1017
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tir.tr_TR
1916 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Sıdıka Dikeçoğlu, görüşmenin başında ailesinin eğitime çok önem verdiğini belirtir. Dedesi Bingazi mutasarrıfıdır ve babası Bingazi’de doğar. Annesi Elbistan’da doğar fakat babası ölünce Ceza Reisi olan dayısının yanına, Şam’a gider. Babasının Beyrut Mülkiyesi’nden mezun olduğundan, çok zengin ve varlıklı bir aileden geldiğinden bahseder. Batum’da beş sene askerlik yaptıktan sonra Tapu Müdürü olarak çalışır. Kırmızı önlük ve beyaz yaka ile anaokuluna başlar, iki sene devam eder. Anaokulu bitince iki sene ihtiyat (hazırlık) sınıfına gittiğini ve daha sonra ilkokula başladığını anlatır. İlkokula giderken dördüncü sınıfta Harf inkılabı olur ve Latin alfabesine geçilir. Ortaokulu Elbistan’da okur. Görüşmede çocukluk ve okul anılarını, öğretmenlerini, derslerini, okulda yaptıkları etkinlikleri ve okul kıyafetlerini anlatır.tr_TR
Mine Göğüş Tan
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Eğitimtr_TR
Harf İnkılabıtr_TR
Şapka İnkılabıtr_TR
Cumhuriyettr_TR
Sıdıka Dikeçoğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1916, Kahramanmaraş; T.C.; Kadın; Ev Hanımıtr_TR
Ankara, Çankaya, Ümitköytr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster