Basit öğe kaydını göster

Fırçacı, Saibe
Atıcı, Hediye
2016-06-08T13:40:52Z
2016-06-08T13:40:52Z
1998-04-01
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1016
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tir.tr_TR
1908 yılında Erzurum’da doğan Saibe Fırçacı’nın babası Erzurum’daki Erzincan Çarşısı’nda bakkallık yapar. Sonrasında I Dünya Savaşı’na katılır ve Allahuekber Dağlarında şehit olur. Önce mahalle mektebine başlayan Fırçacı, daha sonra Cumhuriyet’in ilanı ile açılan İsmet Paşa İlkokulu'na devam eder. Okuldaki hocalarının hepsinin kadın olduğundan bahseder. Mahalle mektebinde Kuran-ı Kerim ağırlıklı eğitim aldıklarını, Perşembe günü ilahi okuduklarını, resmi tatillerin Cuma günü olduğunu söyler. Mahalle mektebinde okurken sırada otururlar ve hocaları düzenli olarak tırnak kontrolü yapar. Harf inkılabı olunca kursa giderek Latin alfabesini öğrenir. Cumhuriyet Bayramları’nda resmi geçitlere ellerinden bayraklarla katıldıklarını, toplar atıldığını, süvarilerin geçtiğini anlatır. Kazım Karabekir’den bahsederken onu “Öksüzler Babası” diye nitelendirir. Cumhuriyet ilan edildiğinde on gün, gece gündüz bayram yapılır, maytap atılır ve çalgılar çalınır. Fırçacı görüşmede kendi çocukluğunu görüşmenin yapıldığı tarihteki çocuklar ile karşılaştırır. Savaş sonrası çok yokluk çektiklerini, halkın çok fakir olduğunu, yumurta buldukları zaman bayram ettiklerini, ot yediklerini ve kuşburnu kökünden çay yaptıklarını anlatır. Rusların Erzurum’u işgalinde hocalarının tuz, ekmek ve Kuran-ı Kerim alarak Ruslarla görüşmeye gittiklerini söyler. Bu dönemlerde Ruslardan değil Ermenilerden zarar gördüklerini söyler.tr_TR
Mine Göğüş Tan
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Eğitimtr_TR
Ermenilertr_TR
Erzurum (Türkiye)tr_TR
Atatürk, Mustafa Kemaltr_TR
Karabekir, Kazımtr_TR
Ruslartr_TR
Rus İşgalitr_TR
Yoksulluktr_TR
Saibe Fırçacı ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1908, Erzurum; T.C.; Kadın; Ev Hanımıtr_TR
Ankara, Çankaya, Yenişehirtr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster