Basit öğe kaydını göster

Keçecioğlu, Melih
Tuncel, Nilgün
2016-06-07T13:54:28Z
2016-06-07T13:54:28Z
1998-05-23
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1001
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tir.tr_TR
1923 yılında Çengelköy’de doğan Melih Keçecioğlu’nun babası Aydınlı, annesi ise İstanbullu’dur. Medrese eğitimi almak için 7 yaşında Aydın’dan İstanbul’a gelen babası Fatih Medresesi’nde eğitime başlar. Öğretmen olduktan sonra Saint Benoit, Saint George, Kuleli Askeri Lisesi gibi çeşitli okullarda öğretmenlik yapar. Babasının öğretmen olmasından dolayı 6 yaşında ilkokula başlar ve Çengelköy 28. İlkokulu’na gider. Babasının iyi bir eğitim alması için uğraştığını ve eğitimiyle yakından ilgilendiğini ifade eder. Görüşmede babası ile ilgili anılarını, çocukluk dönemini, okuduğu okulları, öğretmenlerini ve okul dışında yaptığı etkinlikleri anlatır. Kitap okumayı çok sever ve yabancı eserlere ilgi duyar. Öğrenciyken çok sık sinemaya gider hatta sinemaya gitmek için okuldan kaçar. Pek çok şeyi filmler sayesinde öğrendiğini ifade eder. Kalabalıktan sıkıldığı için törenlerden kaçtığını söyler. Keçecioğlu, ortaokuldan sonra Kabataş Lisesi’ne devam eder.tr_TR
Mine Göğüş Tan
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Eğitimtr_TR
Cumhuriyettr_TR
Ailetr_TR
Melih Keçecioğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1923, İstanbul; T.C.; Erkek; Yöneticitr_TR
Ankaratr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster