Basit öğe kaydını göster

YazarCinan, Sevtap
Veri Giriş Tarihi2016-05-16T10:10:02Z
Veri Onay Tarihi2016-05-16T10:10:02Z
Yayın Tarihi2004
Künye BilgisiCinan, Sevtap. (2004). Sözel mekansal bellek: Sözel mekansal bilgilerin kodlanması ve nesnelerin yerlerini hatırlama. Türk Psikoloji Dergisi, 19, 53, s. 105-116.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://www.turkpsikolojiyazilari.com/PDF/TPD/53/105-116.pdf
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/754
ÖzetSon yıllarda mekansal bellek ve özellikle görsel-mekansal bellekle ilgili araştırmaların sayısında önemli bir artışın olmasına rağmen, sözel mekansal bellekle ilgili çalışmaların azlığı dikkat çekicidir. Bu çalışmada, görünümleri T ve F harflerine benzediği için T-Dairesi ve F-Dairesi adı verilen iki apartman dairesindeki eşyaların yerleriyle ilgili sözel mekansal bilgilerin kodlanması ve hatırlanmasında oluşan yer hataları incelendi. Sözel mekansal bilgilerin kodlanmasna çift-görev işleminin etkisinin de araştırıldığı bu çalışmada denekler, 7 eşyanın yerini tek-görev veya çift-görev koşullarında öğrendi. Eşyaların yerleriyle ilgili tarifler dinletilmeden önce, daireyi zihinlerinde canlandırabilmeleri için deneklere A4 kağıdına çizilmiş bir daire krokisi gösterildi. Ayrıca, eşyaların isİmleri de deneklere bir liste halinde verildi. Dolayısıyla, eşyaların isimlerinin hatırlanmasına gerek kalmadan sadece yerleriyle ilgili bilgilerin hatırlanması gerekli kılındı. Araştıma sonuçları çift-görev koşullarında doğru hatırlanan yer sayısında anlamlı bir düşüşün olduğunu ve buna paralel olarak yapılan yer hatası sayısında da bir artışın olduğunu gösterdi. Sonuçlar sözel mekansal bellek üzerine yapılan az sayıdaki araştırmalardan biri olan Salway ve Logie’nin (1995) bulgularıyla karşılaştırılarak tartışıldı.tr_TR
ÖzetAlthough in recent years there has been a substantial increase in research on spatial memory, and in particularly visual-spatial memory, there seems to be a few studies on verbal-spatial memory. The present study examined encoding of verbal-spatial information involving locations of furniture in what were called a T-shaped house and a F-shaped house because the shapes of layout plans of the houses resembled the letter T or F. Encoding demands of the verbal-spatial memory task were assessed by using a dual task methodology. Locations of 7 objects were learned under single task or dual task conditions. The participants were presented a layout plan of a house drawn on an A4 paper to get a mental image of the rooms before they listened to verbal descriptions about locations of the objects. They were also given a list containing the names of the objects so that they did not need to remember the names of the objects but just their locations in a room. The dual task performance led to a significant drop in the number of correct locations recalled and an increase in mislocated objects. The present results are discussed in relation to the findings of Salway & Logie’s (1995) study.tr_TR
Dilturtr_TR
YayınlayanTürk Psikologlar Derneğitr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerSözel Mekansal Bellektr_TR
Anahtar KelimelerKısa Süreli Mekansal Bellektr_TR
Anahtar KelimelerKodlama Süreçleritr_TR
Anahtar KelimelerÇift Görev Yöntemitr_TR
Anahtar KelimelerYürütücü Süreçlertr_TR
Anahtar KelimelerVerbal Spatial Memorytr_TR
Anahtar KelimelerShort-Term Spatial Memorytr_TR
Anahtar KelimelerDual Tasktr_TR
Anahtar KelimelerEncoding Processestr_TR
Anahtar KelimelerExecutive Processestr_TR
BaşlıkSözel mekansal bellek:Sözel mekansal bilgilerin kodlanması ve nesnelerin yerlerini hatırlamatr_TR
Yayın TürüMakaletr_TR
Dergi AdıTürk Psikoloji Dergisitr_TR
Cilt19tr_TR
Sayı53tr_TR
Başlangıç Sayfası105tr_TR
Bitiş Sayfası116tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster