Basit öğe kaydını göster

DanışmanNeyzi, Leyla
YazarKaya, Neşe
Veri Giriş Tarihi2016-05-02T11:24:02Z
Veri Onay Tarihi2016-05-02T11:24:02Z
Yayın Tarihi2014
Künye BilgisiKaya, Neşe. Hopa Hemsinlis: history, language and identity. danışman Leyla Neyzi: İstanbul: Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014. 2663 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/526
AçıklamaBu tezin 18.08.2017 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.tr_TR
ÖzetThis thesis aims at studying with the Homşetsnak/Hemşince speaking Hopa Hemşinlis with a focus on their history, language, culture, and ethnic identity with the use of ethnographic data and oral history interviews. My analysis focuses on how Hopa Hemşinlis construct their past at the present as well as the already existing studies on Hemşin history within a discussion of history writing in general. This study also describes the history of Hemşince focusing on the language ideologies held by Hopa Hemşinlis in addition to the processes having impact on the use of Hemşince. In this study, it is depicted that Hemşin history and language are resorted as sites for ethnic identity negotiations and discussions for researchers as well as Hopa Hemşinlis. Although there have been endeavors to attain Turkish and Armenian origins to Hopa Hemşinlis which still continue today for Hopa Hemşinlis exhibit a strong sense of Hemşinli identity.tr_TR
ÖzetBu tez, Hemşince konuşan Hopalı Hemşinlilerin tarihini, dilini, kültürünü ve etnik kimliklerini etnografik veri ve sözlü tarih mülakatlarını kullanarak onlarla birlikte çalışmayı hedeflemektedir. Bu çalışma aynı zamanda Hemşincenin kullanımını etkileyen süreçlerin yanı sıra Hopalı Hemşinlilerin sahip olduğu dil ideolojilerine odaklanarak Hemşincenin tarihini anlatmaktadır. Bu çalışmada, Hemşin tarihi ve dilinin hem araştırmacılar hem de Hopalı Hemşinliler tarafından kimlik kurulumları ve tartışmaları için başvuru kaynağı olduğu gösterilmektedir. Hopalı Hemşinlilerin kökenini Türklüğe ve Ermeniliğe dayandırmaya yönelik günümüzde de devam eden çabalar olsa da Hopalı Hemşinliler Hemşinli kimliğine güçlü bir bağlılık gösteriyorlar.tr_TR
Dilengtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerHemşin Historytr_TR
Anahtar KelimelerLanguage Ideologiestr_TR
Anahtar KelimelerEthnic Identitytr_TR
Anahtar KelimelerHemşin Tarihitr_TR
Anahtar KelimelerHemşincetr_TR
Anahtar KelimelerDil İdeolojileritr_TR
Anahtar KelimelerEtnik Kimliktr_TR
BaşlıkHopa Hemsinlis:history, language and identitytr_TR
Diğer BaşlıkHopa Hemşinlileri: tarih, dil ve kimliktr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümSabancı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster