Basit öğe kaydını göster

YazarAkbaba, Bülent
YazarKılcan, Bahadır
Veri Giriş Tarihi2016-04-29T09:14:19Z
Veri Onay Tarihi2016-04-29T09:14:19Z
Yayın Tarihi2012
Künye BilgisiAkbaba, Bülent, Kılcan, Bahadır. (2012). Sözlü tarih çalışmalarına yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2, 1, s. 1-10.tr_TR
ISSN2146-0655
Handle Bağlantısıhttp://www.pegegog.net/index.php/pegegog/article/view/C2S1M1/C2S1M1
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/493
ÖzetBu çalışmanın amacı, sözlü tarih çalışmalarına yönelik tutumları ölçmeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. 26 maddeden oluşan ölçek Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'nde öğrenim gören 123 öğretmen adayı ile Tarih Öğretmenliği'nde öğrenim gören 118 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Elde edilen veriler üzerinden ölçeğin geçerliğini belirleyebilmek için açımlayıcı faktör analizi ve madde ayırt edicilik güçleri hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin iki alt faktörlü bir yapıya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin güvenirlik düzeyini tespit edebilmek için iç tutarlılık düzeyi hesaplanmıştır. Sonuç olarak bu ölçeğin sözlü tarih çalışmalarına yönelik tutumları belirlemek üzere kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.tr_TR
ÖzetThe purpose of this study is to develop a scale to determine prospective attitudes towards oral history. The scale consisting of 26 items was applied to 123 prospective teachers from Department of Social Sciences Teaching and 118 prospective teachers from Department of History Teaching in Gazi University, Gazi Faculty of Education. Experts’ views were given importance to ensure the content validity of the scale. Explanatory factor analysis and item discrimination powers were calculated to determine the validity of the scale. After the analysis done, it is seen that the scale has a two-factor structure. Internal consistency level was calculated to detect the reliability of the scale. Results indicated that this scale can easily be used as a valid and reliable tool to determine the attitudes towards oral history studies.tr_TR
Dilturtr_TR
YayınlayanPegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleritr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerSözlü Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerTutumtr_TR
Anahtar KelimelerGeçerliktr_TR
Anahtar KelimelerGüvenirliktr_TR
Anahtar KelimelerOral Historytr_TR
Anahtar KelimelerAttitudetr_TR
Anahtar KelimelerValiditytr_TR
Anahtar KelimelerReliabilitytr_TR
BaşlıkSözlü tarih çalışmalarına yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi:geçerlik ve güvenirlik çalışmalarıtr_TR
Diğer BaşlıkDeveleopment of an attitude scale toward oral history: a validity and reliability studytr_TR
Yayın TürüMakaletr_TR
Dergi AdıPegem Eğitim ve Öğretim Dergisitr_TR
Cilt2tr_TR
Sayı1tr_TR
Başlangıç Sayfası1tr_TR
Bitiş Sayfası10tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster