Basit öğe kaydını göster

DanışmanKoraltürk, Murat
YazarYılmaz, Kerem
Veri Giriş Tarihi2016-04-27T13:53:50Z
Veri Onay Tarihi2016-04-27T13:53:50Z
Yayın Tarihi2008
Künye BilgisiYılmaz, Kerem. Cumhuriyet Dönemi'nde Büyükada'nın iktisadi ve sosyal tarihi. danışman Murat Koraltürk. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008. 116 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/448
ÖzetBu çalışmanın amacı, Cumhuriyet Dönemi'nde Büyükada'nın iktisadi ve sosyal tarihini, adanın kültürel ve demografik yapısını değiştiren içsel ve dışsal dinamikleri de değerlendirerek ele almaktır. Tezin araştırma aşamasında, çeşitli kurumların arşiv, kütüphane ve kayıtlarından yararlanılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda elde edilen veriler günümüz Büyükada'sında yaşayan esnaf ve zanaatkarlarla yapılan sözlü tarih çalışmasıyla desteklenmiş, çalışma günümüze kadar getirilerek bir güncel toplumsal tarih incelemesi boyutuna dönüşmüştür. Buradan elde edilen bilimsel bulguların ışığında araştırmanın ortaya çıkardığı sonuç şu şekildedir: Günümüz Büyükada'sı 19. yüzyıl başları ve 1940-1970 yılları arasındaki dönemle karşılaştırıldığında kendi kendine yeten, ada ekonomisi olma özelliğinden uzaklaşmıştır. Çeşitli siyasal olayların yarattığı göç hareketleri sosyal ve kültürel yaşantıyı derinden sarsmış 1960'lara kadar adada çoğunluğu oluşturan gayrimüslim nüfusun miktarı, 2000'li yıllarda, sosyal ve iktisadi yaşamda bir etki yapamayacak kadar azalmıştır.tr_TR
ÖzetThe aim of this study is to discuss the economic and social history of Büyükada during Republic period through considering the internal and external dynamics which has changed the cultural and demographical structure of the island. During the research period of the thesis advantages of the archive, library and recordings of several institutions has been taken. The data gained as a result of these researches has been supported by the oral history work made with craftsman and artisans living in todays Büyükada, the study have been transformed into an actual social history analysis through bringing it up to day. Under the light of the scientific findings gathered from this information, the conclusion can be set as follows: Todays Büyükada has departed from the character of being self-sufficient when it is compared with the beginning of 19th century and between the years of 1940-1970. The migration movements as a result of several politic events has given a deep shock to the social and cultural life and the amount of the non-Muslim population constituting the majority in the island till 1960's has been decreased so much that it didn't made any effect on the social and economic life at 2000's.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerGayrimüslimlertr_TR
Anahtar KelimelerSosyodemografik Özelliklertr_TR
Anahtar KelimelerSosyoekonomik Analiztr_TR
Anahtar Kelimelerİstanbul Adalarıtr_TR
Anahtar Kelimelerİstatiksel Analiztr_TR
Anahtar KelimelerNon-Muslimstr_TR
Anahtar KelimelerSocialdemographic Characteristiestr_TR
Anahtar KelimelerSocio-economic Analysistr_TR
Anahtar KelimelerStatistical Analysistr_TR
BaşlıkCumhuriyet Dönemi'nde Büyükada'nın iktisadi ve sosyal tarihitr_TR
Diğer BaşlıkThe economic and social history of Büyükada during the republic periodtr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümMarmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster