Basit öğe kaydını göster

DanışmanDilek, Dursun
YazarKaplan, Engin
Veri Giriş Tarihi2016-04-26T15:07:02Z
Veri Onay Tarihi2016-04-26T15:07:02Z
Yayın Tarihi2005
Künye BilgisiKaplan, Engin. İlköğretim öğrencilerinin tarihsel düşünce becerilerinin sözlü tarih çalışmalarıyla geliştirilmesi. danışman Dursun Dilek. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/403
AçıklamaBu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır.tr_TR
ÖzetBu araştırma sözlü tarih çalışmalarının öğrencilerin tarihsel düşünme becerileri üzerindeki etkisinin araştırıldığı nitel bir çalışmadır. Bu amaçla, resmi bir ilköğretim okulunun toplam 56, 8. sınıf öğrencisine, onların tarihsel düşünme becerilerini tespit etmeye yönelik hazırlanmış metin yorumlama sorulan uygulanmıştır. Sözü edilen metin yorumlama sorulan, birtakım tarihsel olayların anlatıldığı metinler ve bu metinleri yorumlamaya yönelik açık uçlu sorulan içeren bir ölçme aracıdır. Öğrencilerin bu sorulara verdiği cevaplar ''Egan'ın tarihsel düşünme becerileri sınıflaması" esas alınarak değerlendirilmiş ve öğrenciler söz konusu düzeylere göre sınıflandındırılmıştır. Bu düzeyler; -Mitsel Romantik Felsefi İronik düzeylerdir. Ancak bazı öğrencilerin iki düzey arasında geçiş özelliği gösterdiği tespit edildiğinden tarafımızdan mitsel-romantik, romantik-felsefi ve felsefi-ironik arageçiş düzeyleri belirlenmiş ve öğrenciler bu düzeylere yerleştirilmiştir. Öğrenciler tarihsel düşünme becerilerine göre sınıflandırdıktan sonra, bu öğrenciler içinden her düzeyi temsil edecek birer öğrenci tespit edilmiştir. Bu tespit aşamasında uzman görüşlerinden, öğrencilerle yapılan görüşmelerden ve gönüllülük esasından yola çıkılarak 6 öğrenci seçilmiştir. Seçilen öğrencilerle sözlü tarih çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışma kapsamında altı hafta süreyle huzurevi ziyaretlerinde bulunulmuştur. Bu ziyaretlerde öğrenciler, Cumhuriyetin ilk yıllarına tanıklık etmiş yaşlılarla o dönemle ilgili görüşmelerde bulunmuşlardır. Öğrencilerin yaptığı sözlü tarih çalışmaları araştırmacı tarafından video kamera ile kayıt altına alınmıştır. Elde edilen bulgular nitel araştırma teknikleri ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre sözlü tarih çalışmalarının öğrencilerin tarihsel düşünme becerileri üzerinde olumlu etkiler sağladığı gözlemlenmiştir.tr_TR
ÖzetIn the present research I led a qualitative study in which the impacts of oral studies of history on the historical thinking skills of the student. In order to do this I selected 56 eighty calass students from an official elemantary school and asked a number of questions about text interpretation which where prepared for determining the historical thinking skills of the students. Those questions are soon as a medium of measurement which comprises of open-ended questions prepared for the historical texts relating some historical events the interpretation of those texts. I evalvated the answers given by the students to the questions mentioned on the basis of "Egan's classification of the historical thinking skills" and classfied those students according to the levels which appeared as a result of the classifacition of the answers. These levels are:. Mithic. Romantic. Philosophical. ironic stages. Howover, as a matter of fact, I saw that some students represent the characteristics of two diferent levels, and added three transitary levels, nomaly, mithic-romantic, romantic- philosophical, and philosophical-ironic. After the classification of the students according to their historical thinking skills, 1 selected one student from Each level representing that level properly. İn this stege of the study I selected six students complying with the advices of the specialist in the field, and a result of the face to face dialogue with the stundents on the basis of valuntary participahion I led oral studies together with the selected students in this context we visited pensioner's house, for six weeks. The students repeatedly made interwievs with the old men and women there who witnessed the early years of the republic of Türkiye upon those years and I recorded the oral studies which the students in which the students participated by video-camera. At the end, I evaluated the foundingsacquired from the studies. using qualitative research technics. As a conlusion, I saw that oral studies of history made possitive effects upon the historical thinking skills of the students.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar Kelimelerİlköğretim Okullarıtr_TR
Anahtar KelimelerHuzurevitr_TR
Anahtar KelimelerTarihsel Düşünmetr_TR
Anahtar Kelimelerİlköğretim Öğrencileritr_TR
Başlıkİlköğretim öğrencilerinin tarihsel düşünce becerilerinin sözlü tarih çalışmalarıyla geliştirilmesitr_TR
Diğer BaşlıkDeveloping elementary students historical thinking skills via oral history studiestr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümMarmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster