Basit öğe kaydını göster

DanışmanKarauğuz, Güngör
YazarÖzer, Emrullah
Veri Giriş Tarihi2016-04-26T15:01:48Z
Veri Onay Tarihi2016-04-26T15:01:48Z
Yayın Tarihi2012
Künye BilgisiÖzer, Emrullah. Sosyal bilgiler dersinde yerel ve sözlü tarih etkinliklerinin programlanması. danışman Güngör Karauğuz. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012. 198 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/402
Özetİlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde öğrenmenin somuttan soyuta, yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa olması gerektiği ilkesi, öğrencilerin tarihe götürülmesi değil de, tarihin öğrencilere getirilmesi önerisini karşımıza çıkartmaktadır. Bu noktada öğrencilerin kendilerinden uzak zamanlarda ve mekanlarda yaşayan insanların başlarından geçen ve kendileri için hiçbir şey ifade etmeyen olaylar şeklindeki tarih algılarını silerek, kendilerini tarihin içinde hissetmelerini, tarihi kendileri gibi sıradan insanların yaşantıları olarak algılamalarını sağlamak gerekmektedir. Bunu sağlamanın yolu olarak yerel ve sözlü tarih ön plana çıkmaktadır. Sosyal Bilgiler dersinde yapılacak sınıf-içi ve sınıf-dışı etkinliklerin programlanması amacıyla yapılan bu çalışmanın, birinci bölümünde araştırmanın konusuna, amacına, önemine ve araştırmanın yöntemine ver verilmiştir. İkinci bölümünde yerel ve sözlü tarih kavramsal boyutlarıyla ele alınarak Dünyada ve Türkiye'de ki tarihi sürecine değinilmiştir. Üçüncü bölümde Sosyal Bilgiler dersi programı incelenmiş, yerel ve sözlü tarihin Sosyal Bilgiler öğretimindeki yeri ve önemi ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise Sosyal Bilgiler dersi (4-7. sınıf) yerel ve sözlü tarih etkinlikleri derlenerek programlanması yapılmıştır.tr_TR
ÖzetAt primary school,social studies learning should be from concrete to abstract,from near to far, from known to unknown, from easy to complicate, which students aren't gone to history, history are come to students. At this point social studies erases student of perception about history is people lived long time ago far away from them and history doesn't point out anything for students at this connection students supposed that they feel in the history and like themselves ordinary people of life are history. To provide this students are brought together local and oral history. While social studies is being studied about local and oral history, this study which is maden on the purpose of making activities in and out of class. First section survey of topic, aim and significint are mentioned. Second section, local and oral history with conceptional format are mentioned morever this section local and oral history are mentioned about importance of Turkey and World. Third section social studies of program is mentioned basic approch and construction, local and oral history is mentioned importance and point teaching social studies. Fourth section, social studies local and oral history of subject connected with activities are programed.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerDers Programlarıtr_TR
Anahtar KelimelerEtkinliktr_TR
Anahtar KelimelerEtkinlik Programlamatr_TR
Anahtar KelimelerYerel Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerLocal Historytr_TR
Anahtar KelimelerCurriculumtr_TR
Anahtar KelimelerActivitytr_TR
Anahtar KelimelerActivity Programmingtr_TR
BaşlıkSosyal bilgiler dersinde yerel ve sözlü tarih etkinliklerinin programlanmasıtr_TR
Diğer BaşlıkScheduling local and oral history activities in social studiestr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümNecmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster