Basit öğe kaydını göster

DanışmanGülfidan, Şebnem
YazarAltun, Serap
Veri Giriş Tarihi2016-04-21T11:23:34Z
Veri Onay Tarihi2016-04-21T11:23:34Z
Yayın Tarihi2011
Künye BilgisiAltun, Serap. Halep'te Türkmen yerleşimleri: tarihi, gelenekleri ve günlük yaşamları. danışman Şebnem Gülfidan. İstanbul: Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, 2011.157 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/260
ÖzetBu tez, Halep şehir merkezinde bulunan Höllük Mahallesi ve Gaziantep sınırındaki Havahöyük, Bozhöyük ve Tileyli köylerinde yaşayan Halep Türkmenlerini konu almaktadır. Tez kapsamında görüşme yapılan Halep Türkmenleri ağırlıklı olarak 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu tarafından Rakka'ya iskanına karar verilen Beğdili Türkmen obasına mensupturlar. Bu tez çalışmasında sözlü tarih yöntemi kullanılmış ve Halep Türkmenleriyle ayrıntılı mülakatlar yapılmıştır. Çalışmada, Suriye'nin etnik azınlıklarından birini oluşturan Halep Türkmenlerinin kent merkezinde ve köylerdeki günlük yaşamları, doğum, düğün, cenaze vb. gelenekleri, dini ritüelleri ve hafızalardaki tarihsel kökenlerine ilişkin görüşmelerden elde edilen veriler bulunmaktadır. Araştırma kapsamında Türkmenlerin Suriye'de azınlık olmaktan kaynaklı sorunları, geçmişte ve bugün yaşadıkları sıkıntılar değerlendirilmektedir. Halep Türkmenlerinin kentte ve kırda ekonomik faaliyetleri kunduracılık, tarım ve hayvancılık başlıklarında ayrıntılı olarak incelenmektedir. Anadolu Türkmenleriyle akraba olan Halep Türkmenleri günlük yaşamları, gelenek ve görenekleri bakımından Türkiye Türkleriyle benzerlikler göstermektedir.tr_TR
ÖzetThis thesis is about Aleppo Turkmens living in Holluk, a neighbourhood at inner city of Aleppo; and Havahoyuk, Bozhoyuk and Tileyli villages near the border of Gaziantep. Turkmens of Halep are descendents of Türkmen Tent of Beğdili, whose settlement to Raqqa was decided by the Ottoman Empire in the 17th century. Method of oral history is used for this study and detailed interviews are made with the Turkmens of Aleppo. Data obtained from the interviews includes the daily life of Turkmens, their traditions concerning birth, wedding, funeral, etc., religious rituals and historical roots. In this research, Turkmens problems stemming from being an ethnic minority in Syria are evaluated. The economic activities of Halep Turkmens, in terms of shoemaking, agriculture and stockbreeding both in city and countryside, are analyzed in detail. It is find out that the traditions and living styles of Turkmens of Aleppo resemble to those of Anatolian Turkmens.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerAzınlıklartr_TR
Anahtar KelimelerGünlük Yaşamtr_TR
Anahtar KelimelerHayvancılıktr_TR
Anahtar KelimelerOrtadoğutr_TR
Anahtar KelimelerOrtadoğu Ülkeleritr_TR
Anahtar KelimelerSuriye-Haleptr_TR
Anahtar KelimelerTarımtr_TR
Anahtar KelimelerTürkmenlertr_TR
Anahtar KelimelerMinoritiestr_TR
Anahtar KelimelerDaily Lifetr_TR
Anahtar KelimelerStockbeedingtr_TR
Anahtar KelimelerMiddle Easttr_TR
Anahtar KelimelerMiddle Eastern Countriestr_TR
Anahtar KelimelerSyria-Aleppotr_TR
Anahtar KelimelerAgriculturetr_TR
Anahtar KelimelerTurkomanstr_TR
BaşlıkHalep'te Türkmen yerleşimleri:tarihi, gelenekleri ve günlük yaşamlarıtr_TR
Diğer BaşlıkTurkmens settlements in Aleppo: Their history, traditions and daily lifetr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümMarmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV