Basit öğe kaydını göster

DanışmanAkay, Ali
YazarKamış, Candan
Veri Giriş Tarihi2016-04-21T11:17:13Z
Veri Onay Tarihi2016-04-21T11:17:13Z
Yayın Tarihi2011
Künye BilgisiKamış, Candan. Tören ve ağıtlar: İzmit ve çevresi ağıt analizi. danışman Ali Akay. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011. 159 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/257
ÖzetBu çalışma Ermeni ağıtlarını okuyarak 1915 öncesi Ermenilerin İzmit'te nerelerde nasıl bir yaşam sürdürdüklerini anlatmaktadır. Ermenilerin bıraktıkları sözlü edebiyat ürünlerinin ilişkili kişilerin söylemleriyle açığa çıkarılması hedeflenmektedir. Sosyolojik çözümlemede; müzik, bellek, edebiyat ve kavramları söylem analizi yöntemi kullanılmıştır. İnsanlar sorunlarını açıkça söyleyemediğinde veya acısını paylaşmak istediğinde sarıldığı sözcükler ve melodiler kişisel görünse de; aslında toplumsal sorunlar ve düşüncelerin gerekliliklerini dile getirirler. Bu bağlamda sosyoloji, düşüncenin söylemini açığa çıkarır. Ağıt metinlerinde, sosyal yaşamla ilgili saklı olan düşünceler araştırılmıştır. Folklor ve müzik metinlerinin nasıl çalışabileceği noktasında geniş bir literatür taraması yaptıktan sonra söylem analizi yöntemi kullanılmıştır. Pertev Nail Boratav'ın çözümlemelerden yola çıkılarak bu analiz gerçekleştirilmiştir. Müzik metinlerindeki ezgiler ve makamlar incelenerek bu bilgilere katkısına bakılmıştır. Yazılı kaynakların ve çevirilerin az olması nedeniyle katılımcıların sözlü tarih anlatıları kullanılarak hafızalardaki nesneler ve imgeller bulunup ağıt metinleriyle eşleştirilmiştir.tr_TR
ÖzetThis thesis endavours to understand the life and mode of existance of Armenians before 1915 in İzmit by means of reading the text of the Armenian elegies. The study aims to reveal the oral literary products as an heritage linked to the referred persons. In the sociological analysis concepts such as music, memory, literature and the method of content analysis are used. When people are unable to verbalize their problems or when they want to share their sarrow, although the words and melodies they cling on seem personal, actually they mean the generality of social problems and thoughts. In this context sociology reveals the content of thought. In the text of the elegies, thoughts about social life that are buried are searched for. Upon an extensive literature review on how to study folklore and musical texts, the method of content analysis is applied to the narratives of the elegy. The contribution of melodies and tune to the context is also explored. Images and objects that are found in the memories of the participants are paired with the textual material of the elegies by means of using oral history narratives of the participants.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerBellektr_TR
Anahtar KelimelerAğıtlartr_TR
Anahtar KelimelerSöylem Analizitr_TR
Anahtar KelimelerToplumsal Cinsiyettr_TR
Anahtar KelimelerAzınlıklartr_TR
Anahtar KelimelerDiltr_TR
Anahtar Kelimelerİzmit Tarihitr_TR
Anahtar KelimelerMüzikolojitr_TR
Anahtar KelimelerKimliktr_TR
Anahtar KelimelerBedentr_TR
Anahtar KelimelerMüzik ve Kültürtr_TR
Anahtar KelimelerMemorytr_TR
Anahtar KelimelerElegytr_TR
Anahtar KelimelerContent Analysistr_TR
Anahtar KelimelerGendertr_TR
Anahtar KelimelerMinoritiestr_TR
Anahtar KelimelerLanguagetr_TR
Anahtar KelimelerHistory of İzmittr_TR
Anahtar KelimelerMusicologytr_TR
Anahtar KelimelerIdentitytr_TR
Anahtar KelimelerBodytr_TR
Anahtar KelimelerMusictr_TR
BaşlıkTören ve ağıtlar:İzmit ve çevresi ağıt analizitr_TR
Diğer BaşlıkThe ceremony and lamentations: requiem Izmit and environment analysistr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV