Basit öğe kaydını göster

YazarSaçılık, Melahat Yıldırım
YazarÇevik, Samet
Veri Giriş Tarihi2016-08-19T21:11:59Z
Veri Onay Tarihi2016-08-19T21:11:59Z
Yayın Tarihi2014-03
Künye BilgisiSaçılık, Melahat Yıldırım, Çevik, Samet. (2014). Pomak yemek kültürünün yaşayan izleri: bir sözlü tarih çalışması, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 04-05 Nisan 2015, s. 629-638.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/2469
ÖzetKültürel mirasın somut göstergesi olan yemek kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması, yerel kültürün korunmasının gerekliliklerinden biridir. Kültürün turizmle ilişkisi göz önüne alındığında; yerel kültürün korunarak bu kültüre dair farkındalık oluşturulması, turistik destinasyonlarda ürün çeşitliliğinin artmasını sağlayacak ve böylece destinasyondaki turizm hareketlerine olumlu şekilde katkı söz konusu olacaktır. Çalışmanın konusunu, turistik bir destinasyon olan Erdek’te nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan Pomakların yemek kültürü oluşturmaktadır. 1924 mübadelesiyle Erdek’e gelerek, Erdek’in çeşitli köylerinde ikamet etmeye başlayan Pomakların kendilerine özgü kültürel değerleri, her ne kadar bu kültürü devam ettirmeye çalışsalar da baskın kültürler karşısında zamanla unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Çalışmanın amacı; Pomakların yemek kültürüne dair unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin gün ışığına çıkarılması ve böylece bu kültüre dair bir farkındalık oluşturulmasıdır. Bu amaçla hazırlanan çalışmada sözlü tarih yöntemi kullanılmıştır. Pomakların ikamet ettiği, Erdek’e bağlı Düzler Mahallesi ve Yukarıyapıcı Köyü’nde yaşayan yaşlı ve görüşme yapabilecek kadar sağlıklı kişiler çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Söz konusu kişilerle yapılan görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilerek, daha sonra bu verilerin eksiksiz çözümlemesi yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, Pomakların mübadele sonrasında yemek kültürünün diğer kültürlerle etkileşim sonucunda değişim geçirdiğini, birçok lezzetin unutulduğunu ancak yine de halen bu kültürü kısmen devam ettirmeye çalıştıklarını göstermektedir.tr_TR
Dilturtr_TR
YayınlayanAdnan Menderes Üniversitesitr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerPomaklartr_TR
Anahtar KelimelerYemek Kültürütr_TR
Anahtar KelimelerSözlü Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerTurizmtr_TR
Anahtar KelimelerErdek (Balıkesir, Türkiye)tr_TR
BaşlıkPomak yemek kültürünün yaşayan izleri:bir sözlü tarih çalışmasıtr_TR
Yayın TürüKitap Bölümütr_TR
Dergi AdıIII. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 04-05 Nisan 2015tr_TR
Başlangıç Sayfası629tr_TR
Bitiş Sayfası638tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster