Basit öğe kaydını göster

DanışmanKızmaz, Zahir
YazarÇetin, Erdal
Veri Giriş Tarihi2016-04-13T15:16:10Z
Veri Onay Tarihi2016-04-13T15:16:10Z
Yayın Tarihi2013
Künye BilgisiÇetin, Erdal. Kitlesel eylemlere katılarak kanunla ihtilafa düşen çocuklar: Batman örneği. danışman Zahir Kızmaz. Elazığı: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013. 132 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/217
ÖzetBu araştırmanın amacı; kitlesel hareketlere katılan çocukların nasıl bir profile sahip olduklarını ortaya koymaktır. Söz konusu tez çalışması kapsamında Batman'da kitlesel hareketlere katılmaları sebebiyle 2009-2011 yılları arasında gözaltına alınan 103 çocuk ile görüşme yapılmıştır. Genelde 12-15 yaş aralığında kitlesel eylemlere katılmaya başlayan bu çocukların önemli ölçüde akranları ile birlikte hareket ettikleri görülmüştür. Yine gözaltına alınan çocukların % 24,3'ü tutuklanmış, % 17,5 ise hüküm giymiştir. Bu çocukların ekserisi "taş atma, yürüyüş yapma ve basın açıklaması yapma" gibi nedenlerden dolayı gözaltına alınmışlardır. Ayrıca bu çocukların mensup olduğu ailelerin % 63,1'inin, özellikle 1990-1995 yılları arasında başka yerleşim yerlerinden Batman iline göç ettikleri saptanmıştır. Eylemlere katılan çocuklara ilişkin elde edilen önemli bir saptama da, söz konusu çocukların mensup oldukları ailelerde ve akrabalarda özellikle siyasal nedenlerden dolayı tutuklanan, hüküm giyen, illegal örgüte katılan ve faili meçhul olaylara maruz kalmış çok sayıda bireylerin varlığı yönünde elde edilen bulgulardır. Bu husus çocukların da politize olmalarında ve bu olaylara katılmalarında etkili olduğu söylenebilir. Dikkat çekici diğer bir bulgu da araştırma kapsamında görüşülen çocukların önemli bir oranının daha önceden okulla ilişiklerinin kesilmiş olmasıdır.( % 40).tr_TR
ÖzetThe target of this study is to find out what kind of profile the children have who have participated in these collective movements. 103 children, who have been taken into the custody because of attending collective movements between 2009-2011 in Batman, have been interviewed within the study of related thesis. It has been observed that these children, who generally started to participate these collective movements between 12-15 ages, act together with their peers significantly. In addition, 24.3 percent of the children taken into custody have been arrested, while 17.5 percent have been convicted. Most of these children have been taken into custody because of the reasons like throwing stones, protesting and press releases. Also, those families (63,1 percent), whom the children belong to; have been observed that they migrated from other local residences to Batman especially in 1990-1995. One another important determination about mentioned children are findings about the respective families and relatives especially who were arrested because of political reasons, convicted, participated in illegal organization, exposed to unidentified murders. It can be said again that this aspect is effective in politicizing children and attending to these movements. Another interesting finding is the connection with school of significant proportion of children interviewed in this study was cut before (% 40).
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerKanunla İhtilaf Halindeki Çocuklartr_TR
Anahtar KelimelerKitlesel Olaylartr_TR
Anahtar KelimelerBatman (Türkiye)tr_TR
Anahtar KelimelerSuça Eğilimli Çocuklartr_TR
Anahtar KelimelerChildren in Conflict with the Law
Anahtar KelimelerCollective Movements
Anahtar KelimelerBatman Province
BaşlıkKitlesel eylemlere katılarak kanunla ihtilafa düşen çocuklar:Batman örneğitr_TR
Diğer BaşlıkThe children who fall into dispute with the law by joining moss protests: instance of Batmantr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümFırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
Yazar IDTR30477tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster