Basit öğe kaydını göster

DanışmanÖksüz Aydın, Aysun
YazarKüçük, Bahar
Veri Giriş Tarihi2016-04-13T14:10:01Z
Veri Onay Tarihi2016-04-13T14:10:01Z
Yayın Tarihi2015
Künye BilgisiKüçük, Bahar. Mimarlığın aktörleri: Trabzon (1970-2014). danışman Aysun Aydın Öksüz. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015. 399 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/209
Açıklama24.06.2018 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.tr_TR
ÖzetTürkiye'de mimarlık meslek ortamı ve meslek pratiği üzerine birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen, Trabzon kenti mimarlık ortamı ve pratiği üzerine çalışma alanında eksiklik olduğu farkedilmiştir. Çalışmanın çıkış noktasını oluşturan ve problem edinilen alan, Trabzon kenti mimarlık aktivitesi olarak belirlenmiş; Trabzon'da mimar, mimarlık ortamı ve mimarlık pratiği üzerine inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Söz konusu değerlendirme, Trabzon'da ofisi bulunan 20 serbest mimar üzerinden yapılmaktadır. Çalışma tarih aralığı, Trabzon Mimarlar Odası Temsilciliği'nin kuruluş tarihi olan 1970 yılından 2014 yılına kadar belirlenmiştir. Trabzon kenti mimarlığı açısından değinilmemiş noktalardan biri olarak belirlenen Trabzon kenti mimarı/aktörü, mimarlık ortamı, mimarlık pratiği başlıklarına dair genel bir bilgi ortamı oluşturmak temel amaç olarak seçilmiştir. Genel Bilgiler bölümünde, Türkiye'de mimar olmak ve mimarlık yapmakla bire bir bağıntılı faktörler olarak Türkiye'de mimarlık ortamı, pratiği, eğitimi ve örgütlenmesi genel bir anlatımla aktarılmış, Yapılan Çalışmalar kısmında; Trabzon kenti mimarlık ortamı, Trabzon Mimarlar Odası Şubesi üye kayıtları ve mimarlarla yapılan röportajlar üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışmada üç ana yöntem kullanılmıştır. İlki, Genel Bilgiler bölümünün, başka bir deyişle, kuramsal arka planın oluşturulduğu kalitatif (niteleyici) analiz yöntemi; ikincisi, Trabzon Mimarlar Odası Şubesi'nin arşiv kayıtlarının toplanması ve analizini sağlayan kantitatif (nicelik) analiz yöntemi ve üçüncüsü ise kalitatif ve kantitatif analiz yöntemlerinin aracı olan sözlü tarih/röportaj çalışmasıdır.tr_TR
ÖzetAlthough there are lots of studies related to the ethos and practice of architecture in Turkey, lack of the ethos and practice of architecture in Trabzon is noticed. The starting point and the problem realm have been determined as the activity of architecture in Trabzon. After that, researches and assessments have been done on the ethos and practice of architecture and architects who perform as architecture in Trabzon. The assessment includes the 20 actors which have offices in Trabzon. The time interval of study has been specified from 1970, which is the establishment date of Chamber of Architects in Trabzon, to 2014. The actors, the ethos, the practice of archtitecture in Trabzon have been selected to constitute data about these titles. In the first part of the study, the ethos, the practice, the education and the organisation of architecture in Turkey which are related to being architect and doing architecture in Turkey have been cited in this study. In the second part of the study the ethos of architecture in Trabzon, the member registrations in the Branch of the Chambers of Architecture in Trabzon have been evaluated on the interviews done with architectures. The three main methods have been used in this study. The first one is qualitative analysis method for composing the theory text, the second one is quantitative analysis method for collecting and evaluating of the member registration in the Branch of the Chambers of Architecture in Trabzon, the third one is the interviews which are means of these two analyses methods.en
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerTrabzon (Türkiye)tr_TR
Anahtar KelimelerMimarlıktr_TR
Anahtar KelimelerKent Mimarisitr_TR
BaşlıkMimarlığın aktörleri:Trabzon (1970-2014)tr_TR
Diğer BaşlıkThe actors of the architecture: Trabzon (1970-2014)tr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümKaradeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
Yazar IDTR58285tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster