Basit öğe kaydını göster

YazarUğur, Sinem Burcu
Veri Giriş Tarihi2016-04-08T12:56:52Z
Veri Onay Tarihi2016-04-08T12:56:52Z
Yayın Tarihi2014
Künye BilgisiUğur, Sinem Burcu. (2014). Günümüzde kadının boşanma deneyimleri: Akademisyen kadınlar üzerine bir araştırma. Mediterranean Journal of Humanities, 4, 2, s. 293-326.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://proje.akdeniz.edu.tr/mcri/mjh/4-2/MJH-22-Sinem_Burcu_UGUR.pdf
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/141
ÖzetModernleşme çabası içinde olan günümüz toplumlarında hızlı bir değişime tanıklık edilmektedir. Yaşanan değişim ve dönüşümlerden toplum dinamiği içerisinde biçimlenmesi bakımından aile kurumu da payını alır. Ailenin birliğinin ve devamlılığının sağlanmasına yönelik baskı, bireysel istek ve arzuların daha görünür hale geldiği günümüz evliliklerinde görece azalır. Aksine günümüz toplumları, evliliğin çıkmaza girdiği zamanlarda bireylere bu çıkmazdan kurtulmalarını sağlayacak farklı yollar sunar. Boşanma da bu yollardan bir tanesidir. Eşlerin karşılıklı istek ve arzularının uyuşmamasının kolaylıkla bir boşanma nedeni olabildiği günümüz toplumlarında bireyselleşmenin yanı sıra yasal düzenlemeler, ahlaki ve kültürel değerlerin değişmesi, evlilik birliğinin korunması yönündeki dini inanışların çözülmeye uğraması ve boşanmanın artan toplumsal kabulü; bireyler için boşanmanın önünü açarken, boşanma oranlarını da dünya çapında yükseltir. Bu makalede toplumsal değişme sürecinde aile ve evlilik kurumunun işleyişi ve boşanma olgusunun ortaya çıkışı, gelişimi ve sonuçları tartışılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Akdeniz Üniversitesi’nde çalışan boşanmış akademisyen kadınlarla yapılan derinlemesine görüşmelerden elde edilmiştir. Boşanmış akademisyen kadınların evlilik ve boşanma süreçlerine ilişkin veriler toplanarak boşanmalarının ardında yatan nedenler belirlenmiş, ayrıca boşanmaların söz konusu kadınların yaşamlarına nasıl etkide bulunduğu ve boşanma sonrası sürece adaptasyonları incelenmiştir.tr_TR
ÖzetA rapid transformation can be seen in today’s societies engaged in the struggle termed modernization. The institution of the family receives its share, in terms of its re-shaping due to the changes and transformations of social dynamics. The social pressures are no longer applied in order to ensure family unity and continuity-these no longer exist in today’s marriages, which are dominated by individualised wishes and desires. On the contrary, today’s societies offer married individuals a multiplicity of options to cut and run when they reach crisis point, with divorce being one of these options. In today’s societies the conflicting desires and wishes of spouses can easily lead to divorce. In addition to this, legal reforms, changes in moral and cultural values, disassociation from religious beliefs that imposed protection of the matrimonial bond and the increasing acceptance of divorce, as well as increasing individualization, opened the door to, and have increased, divorce rates across the world. This study explains the functioning of marriage and family institution and the formation, development and shift in the phenomenon of divorce within the course of social change. The data related to the marriage and divorce processes employed in this study were obtained through in-depth interviews conducted with divorced female academicians at Akdeniz University, Antalya. The articulated causes of a divorce and how this affects the life of a female academician and her adaptation to the post-divorce period were analysed.
Dilturtr_TR
YayınlayanAkdeniz Üniversitesitr_TR
DOI (For Scopus)10.13114/MJH.201428447tr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerAiletr_TR
Anahtar KelimelerEvliliktr_TR
Anahtar KelimelerBoşanma Deneyimleritr_TR
Anahtar KelimelerKadıntr_TR
Anahtar KelimelerAkademisyen Kadınlartr_TR
Anahtar KelimelerAntalya (Türkiye)
Anahtar KelimelerFamily
Anahtar KelimelerMarriage
Anahtar KelimelerDivorce-related Experiences
Anahtar KelimelerWoman
Anahtar KelimelerFemale Academician
BaşlıkGünümüzde kadının boşanma deneyimleri:Akademisyen kadınlar üzerine bir araştırmatr_TR
Yayın TürüMakaletr_TR
Dergi AdıMediterranean Journal of Humanitiestr_TR
Cilt4tr_TR
Sayı2tr_TR
Başlangıç Sayfası293tr_TR
Bitiş Sayfası326tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster