Basit öğe kaydını göster

YazarÜnlütürk Ulutaş, Çağla
Veri Giriş Tarihi2016-04-08T12:48:52Z
Veri Onay Tarihi2016-04-08T12:48:52Z
Yayın Tarihi2013
Künye BilgisiÜnlütürk Ulutaş, Çağla. (2013). "Almanya’yı temizliyorum”: Almanya’da göçmen, kadın ve temizlikçi olmak. Çalışma ve Toplum, 2, 37, s. 235-258.tr_TR
ISSN1305-2837
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/137
ÖzetBu çalışmann amacı, Almanya işgücü piyasasında kuralsızlaşmanın, Türkiye’den göç eden kadın işçiler üzerindeki etkilerini tartışmaya açmaktır. Bu çerçevede, Almanya’da temizlik sektöründe çalışan 25 göçmen kadın ve temizlik sektöründe örgütlü sendikaların temsilcileriyle gerçekleştirilen nitel araştırmanın sonuçları değerlendirilecektir. Araştırma sonuçları, Almanya işgücü piyasasında esnekleşmenin temizlik sektöründe çalışan göçmen kadınlar üzerinde yoğun bir sömürüye yol açtığını göstermektedir. Araştırma sonuçlarının analizinde, işgücü piyasasından kaynaklanan etkilerin yanı sıra, cinsiyete ve etnisiteye dayalı ayrımcılık da göz önünde bulundurulmuştur.tr_TR
ÖzetThe aim of this article is to discuss the effects of deregulation of German labour market on the working conditions of Turkish migrant women. Within this framework, results of a qualitative study conducted in Germany will be evaluated. The results of in-depth interviews conducted with Turkish migrants and trade union representatives, displays the effects, which the flexibilisation of the labour market in Germany has had on the exploitation of the female migrant janitorial workforce. Through an intersectional analysis of interiews, besides the effects of deregulation in the labour market, the effects of gender and ethnicity based discrimination are considered.
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerAlmanya'ya Göçtr_TR
Anahtar KelimelerGöçmen Kadıntr_TR
Anahtar Kelimelerİşgücü Piyasasında Kuralsızlaşmatr_TR
Anahtar KelimelerTemizlik Sektörütr_TR
Anahtar KelimelerAyrımcılıktr_TR
Anahtar KelimelerImmigration to Germany
Anahtar KelimelerMigrant Women
Anahtar KelimelerDeregulation in the Labour Market
Anahtar KelimelerJanitoral Work
Anahtar KelimelerDiscrimination
Başlık“Almanya’yı temizliyorum”:Almanya’da göçmen, kadın ve temizlikçi olmaktr_TR
Yayın TürüMakaletr_TR
Dergi AdıÇalışma ve Toplumtr_TR
Cilt2tr_TR
Sayı37tr_TR
Başlangıç Sayfası235tr_TR
Bitiş Sayfası258tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster