Basit öğe kaydını göster

YazarBıçkı, Doğan
Veri Giriş Tarihi2016-04-06T14:45:56Z
Veri Onay Tarihi2016-04-06T14:45:56Z
Yayın Tarihi2011
Künye BilgisiBıçkı, Doğan. (2011). Geleceğin kentte inşası: Çanakkale kırsalında göç eğilimleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,16, 3, s. 149-169.tr_TR
ISSN1301-0603
Handle Bağlantısıhttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/sduiibfd/article/view/5000122269/5000112574
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/123
ÖzetTürkiye’nin göç tarihinde kırdan kente göçler yoğun olarak 1945-1980 aralığında gerçekleşmiştir. 1970’li yılların ortalarından itibaren kentler arasındaki göçler daha çok artış göstermekle beraber, kırdan kente olan göçler de devam etmiştir. Gelinen noktada, bu göçün, kırsal alandaki geçim sorunlarına indirgenmesi doğru görünmemektedir. Dolayısıyla, kırsal alanda yeterli geçim imkanı sağlanmış olsa bile, bunun, gençlerin kente göç eğilimlerinin durdurulması açısından yeterli olabileceği şüphelidir. Bu bağlamda, Çanakkale’ye bağlı altı köyde, gençlerin kente göç eğilimleri araştırılmıştır. Çalışmada, Çanakkale örneğinden hareketle, kırda yaşayan genç bireylerin kente göç eğilimlerinin hangi nedenlere dayandığı ve hangi beklentileri içerdiğinin, cinsiyete duyarlı bir perspektifle açığa çıkarması hedeflenmiştir.tr_TR
ÖzetThe migrations from rural to urban areas had occurred densely between 1945-1980 in Turkey’s history of migration. From the mid 1970s, urban to urban migrations had exceed the rural to urban migrations, but the rural to urban migrations simultaneously continued. At this point, it seems unsound to take this trend solely as the conclusion of livelihood difficulties prevailing in the rural areas. Therefore, even if the livelihood opportunities were supplied in the rural areas, it remains doubtful that this would be sufficient to prevent the migration of young people to urban areas. In this context, the migration trends of young people is explored in six villages of Çanakkale. In the study, with the example of Çanakkale, it is aimed to figure out the reasons of migration to urban areas, and the expectations of young migrants from a gender sensitive perspective.
Dilturtr_TR
YayınlayanSüleyman Demirel Üniversitesitr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar Kelimelerİç Göçtr_TR
Anahtar KelimelerKırdan Kente Göçtr_TR
Anahtar KelimelerGenç Göçütr_TR
Anahtar KelimelerÇanakkale (Türkiye)tr_TR
Anahtar KelimelerInternal Migration
Anahtar KelimelerRural to Urban Migration
Anahtar KelimelerYoung Migration
Anahtar KelimelerFemale Migration
Anahtar KelimelerÇanakkale (Türkiye)
BaşlıkGeleceğin kentte inşası:Çanakkale kırsalında göç eğilimleritr_TR
Yayın TürüMakaletr_TR
Dergi AdıSüleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisitr_TR
Cilt16tr_TR
Sayı3tr_TR
Başlangıç Sayfası149tr_TR
Bitiş Sayfası169tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster