Basit öğe kaydını göster

YazarCeylan, Yılmaz
Veri Giriş Tarihi2016-04-06T13:51:53Z
Veri Onay Tarihi2016-04-06T13:51:53Z
Yayın Tarihi2012
Künye BilgisiCeylan, Yılmaz. (2012). Zorunlu göç ve suç ilişkisi (Muş ili örneği). Akademik Bakış Dergisi, 32, s. 1-18.tr_TR
ISSN1694-528X
Handle Bağlantısıhttp://www.akademikbakis.org/eskisite/32/16.pdf
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/118
ÖzetZorunlu göç, ilk olarak 14 Haziran 1934 tarihinde çıkarılan yasa ve 21 Haziran 1934 tarihinde bu yasanın kabul edilişiyle Türkiye de yürürlüğe girmiş ve etkisi günümüzde hala devam etmekte olan bir olaydır. Terör sorunun çözümü için ortaya atılan zorunlu köy boşaltma fikri bu soruna çözüm bulamadığı gibi güvenli ve huzurlu olan kent hayatının da güvensizliğe itilmesine sebep olmuştur. Kendi köyünde merası, tarlası, hayvanları olan ve bunlar vasıtasıyla yaşamını devam ettiren insanlar, şehirde yersiz yurtsuz ve en önemlisi işsiz kalmışlardır. Zorunlu göç nedeniyle işsiz ve evsiz kalan halk, kentin çeperlerine gecekondular yaparak ya da kentin merkezinde bir varoş mahallesine yerleşerek kendilerine barınacak bir yer bulmaya çalışmışlar ancak bunu sefalet içinde sürdürmüşlerdir. Gönüllü göçten farklı yanları ortaya konması açısından normal şartlarda şehir hayatının sağlık hizmetlerine, sosyal yaşam alanlarına, iş gücüne ve cezp edici güzelliklerine kanarak gelen insanların bile ayak uyduramayıp sıkıntılar yaşadığı şehir hayatı bir gecede evini boşaltıp gelen insanlar için daha zor ve sıkıntılı olmuştur. Yıllarca sıkıyönetimler, zorunlu göçler, köy boşaltmalar ciddi travmalar doğurmuştur. Bunun sonucunda alt üst olan hayatlar, suç işlemeye yatkın psikolojide insanlar ve hem gelen insanlar hem de önceden beri orada yaşayan insanlar için güvensiz ve yaşanılmaz bir şehir hayatı ortaya çıkmıştır. Araştırmamız Muş ili içerisinde bulunan zorunlu göçle gelmiş insanları kapsayacaktır. Muş ili sınırları içerisinde yapılan bu araştırmanın yöntemi gözlem ve görüşme yöntemidir. Çalışmamızda bu konuyla alakalı özellikle Muş Emniyet Müdürlüğü'nün, Muş Belediyesi'nin ve Muş Valiliği'nin bilgilerine başvurulmuştur. Zorunlu göç sonucu şehre gelen insanların suça yönelimleri, onları suç işlemeye teşvik eden problemler ve bu suçlardan onları caydıracak durumların tespiti açısından çalışmamız önem arz etmektedir.tr_TR
ÖzetForced migration, the first law passed June 14, 1934 June 21, 1934, and the effect of this law came into force in Turkey still accept the command to form an ongoing phenomenon. The idea of forced evacuations of terror to the problem posed can not find a solution to this problem are as safe and peaceful life in the city, which has led to mistrust pushing. Their own village, meadow, swamp, animals, and through which people sustain life, homeless, and most importantly, out of place in the city have remained unemployed. Because of the forced migration of unemployed and homeless people, squatters by the city walls or in a suburban neighborhood in the city center, but we tried to find a place to shelter them settling in the continued misery. Voluntary migration to reveal different aspects of city life under normal conditions in terms of health care, areas of social life, even people from the labor force and stimulating beauty of the Kanara adapt to the difficulties experienced city life more difficult for people who come to unload his house one night and was troubled. For years, martial law, forced migrations, the village has led to serious trauma evacuations. As a result, the lives upside down, in psychology, people are prone to commit crime and the people who lived there since before the people and for the insecure and less humane life in a city that has emerged. Persons in the province of Mus in our investigation will include the forced migration. In the province of Mus that search method is a method of observation and interview. Mus, this study particularly relevant safety directorate, and Mus Mus Governor's Office, the Municipality of information were consulted. As a result of forced migration of people from the city crime trends, problems and encourage them to commit a crime shall be determined in terms of this work is important to deter them to offenses.
Dilturtr_TR
Yayınlayanİktisat ve Girişimcilik Üniversitesitr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerGöçtr_TR
Anahtar KelimelerZorunlu Göçtr_TR
Anahtar KelimelerSuçtr_TR
Anahtar KelimelerMigration Forced
Anahtar KelimelerMigration
Anahtar KelimelerCrime
BaşlıkZorunlu göç ve suç ilişkisi (Muş ili örneği)tr_TR
Yayın TürüMakaletr_TR
Dergi AdıAkademik Bakış Dergisitr_TR
Sayı32tr_TR
Başlangıç Sayfası1tr_TR
Bitiş Sayfası18tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster