Basit öğe kaydını göster

Aslangül, Olga Mağaryan
Demirtaş, Bilge
2016-06-07T11:03:44Z
2016-06-07T11:03:44Z
1998-11-19
http://hdl.handle.net/20.500.11834/994
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tir.tr_TR
1918 yılında Ankara’da doğan Olga Mağaryan Aslangül’ün babasının adı Keork annesinin ise Takvi’dir. Babası ticaretle uğraşır, annesi ev hanımıdır. Dönemin Ankara’sında ulaşım aracı olarak kağnıların, faytonların ve develerin kullanıldığını belirtir. İtfaiye Meydanı’na Hergele Meydanı dendiğini ve bu meydanda develerin bulunduğunu söyler. Babası uzun süre askerlik yapmak zorunda kalınca annesi çalışıp evi geçindirir. Askerlik dönüşü ticaretle uğraşmaya başlayan babası, bakkal dükkanı açar. Görüşmede çocukluk döneminden, okul anılarından, Atatürk’ü nasıl gördüğünden bahseder. İlkokulu bitirdikten sonra maddi sebeplerden dolayı okula devam edemez ve terzide çalışmaya başlar. Etlik’te Gülhane Hastanesi’nin bulunduğu arazinin ailesine ait olduğunu ve Kazım Karabekir Paşa’nın burayı aldığını anlatır. Atatürk vefat ettiğinde nişanlıdır ve düğünün olmasına az bir süre vardır. Fakat Atatürk’ün vefatı üzerine düğünü yapmazlar. Görüşmede dönemin Ankara’sındaki insanların günlük hayatını, evlerinin durumunu ve Hristiyan bir vatandaş olarak neler yaşadığını anlatır.tr_TR
Mine Göğüş Tan
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Çocuk Oyunlarıtr_TR
Eğitimtr_TR
Kurtuluş Savaşıtr_TR
Atatürk, Mustafa Kemaltr_TR
Ankara (Türkiye)tr_TR
Azınlıklartr_TR
Olga Mağaryan Aslangül ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1918, Ankara; T.C.; Kadın; Ev Hanımıtr_TR
Ankara, Keçiörentr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster