Basit öğe kaydını göster

Sevgin, Melek
Yayla, Ahmet
2016-06-07T11:00:20Z
2016-06-07T11:00:20Z
1998-04-29
http://hdl.handle.net/20.500.11834/993
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tir.tr_TR
1908 yılında İstanbul’da doğan Melek Sevgin’in çocukluğu Bakırköy’de geçer. Bakırköy’deki Rum komşularıyla iyi ilişkiler kurduklarını söyleyen Sevgin, Rum arkadaşlarından da bahseder. Çocukluğu, I. Dünya Savaşı ve İstanbul’un işgal yıllarına denk gelir. İşgal kuvvetlerinin gemilerle İstanbul’a yanaşmalarını ve şehri işgal etmelerini evlerinin çatı katından izler. Eğitim hayatı boyunca özel okullarda okur. Selaniklilerin açtığı İttihat Terakki isimli özel bir okula devam eder ve burada ilk defa bale, tiyatro ve müzik gibi sanat alanlarıyla tanışır. Arabayla gidip geldiği bu okula ulaşım zor olduğu için trenle gidip geleceği Fransız Okulu’na kaydolur. Cumhuriyet’in ilan edilmesinden sonra Fransız okulları kapatılınca Amerikan Okulu’na devam eder. Görüşmede eğitim hayatından, okul anılarından özellikle Fransız Okulu’na giderken yaşadıklarından bahseder. Çanakkale Savaşı sırasında İstanbul’a sürekli yaralıların geldiğini ve evlerinin yakınındaki Gaziler Hastanesi’nin yaralılarla dolduğunu anlatır. Annesi İffet Hanım hastanede gönüllü olarak hastabakıcılık yapar. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Bakırköy’de bulunan Millet Bahçesi’ne sahne kurulur ve bu sahnede Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre isimli oyununu izler. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında fener alayları ile şenlikler yapıldığını, şiirler okunduğunu ve kutlamaların coşkulu geçtiğini söyler. Cumhuriyet ilan edildiğinde Bakırköy’de bulunan Sevgin, kutlamalara katılır, marşlar söyleyerek sokaklarda gezer. İstanbul’un beş sene süren işgalinden sonra Cumhuriyet’in ilanını coşkuyla karşılayan halk, sokaklarda sabaha kadar kutlamalar yapar. İstanbul’un işgal yıllarında, İstanbul’dan Anadolu’ya mavnalarla cephane kaçıran dayısı Faik Bey’e, annesi de yardım eder. Cephaneler mavnalara yüklenmeden önce evlerinin bodrumunda saklanır. İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni kuran Ahmed Hamdi Bey’in yanında yetişen babası Arkeolog Bedri Bey’in staj için Paris Louvre Müzesi’ne gönderildiğinden ve diğer aile üyelerinin neler yaptığından bahseder.tr_TR
Mine Göğüş Tan
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Eğitimtr_TR
Cumhuriyettr_TR
Kurtuluş Savaşıtr_TR
Bakırköy (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Komşuluktr_TR
Melek Sevgin ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1908, İstanbul; T.C.; Kadın; Öğretmentr_TR
Ankara, Çankaya, Güvenevlertr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster