Basit öğe kaydını göster

Özdil, Cemal
Çapku, Ahmet
2016-04-05T12:06:59Z
2016-04-05T12:06:59Z
2005-02-27
http://hdl.handle.net/20.500.11834/98
Cemal Özdil ile yapılan bu görüşme Halil Zeki Tatlıgül hakkındadır.tr_TR
Bu görüşme Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından yapılmıştır.
Cemal Özdil, öğrencisi Halil Zeki Tatlıgül’ün talim ve terbiye sürecini anlatır. 1950 Ordu doğumlu Halil Zeki Tatlıgül, ilkokulu bitirdikten sonra Ömer Hoca’nın ders halkasında bulunan Cemal Özdil’den Sarf ve Nahiv dersleri alır. Bu arada Rize’ye giden Tatlıgül sonrasında Oflu Hacı Dursun Efendi’den icazet alır. Trabzon’da ve Rize’de yaklaşık 2-3 sene kaldıktan sonra İstanbul’a gelir. Askerliğini yaptığı sırada hafızlığa da başlayan Tatlıgül, askerden izne geldiği vakitlerde de derslerine devam eder.tr_TR
Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)tr_TR
00:42:02tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Medrese Hayatıtr_TR
Mustafa Hocatr_TR
Cemal Özdil ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, İstanbul, Sultanbeylitr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster