Basit öğe kaydını göster

İntepe, Halide
Özay, Ayhan
2016-06-07T09:31:39Z
2016-06-07T09:31:39Z
1998-11-28
http://hdl.handle.net/20.500.11834/979
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tir.tr_TR
1913 yılında İstanbul’da doğan Halide İntepe, ilkokula Esma Sultan Mektebi’nde başlar. Babası yüzbaşıdır ve İzmir’e ilk giren askerler arasındadır. Ailenin Halide İntepe’den önce iki çocuğu daha olur fakat çok yaşamadan vefat eder. İntepe doğunca, bu çocuklarının da vefat etmesinden korkan aile çeşitli halk inanışları uygular. İntepe görüşmede, ailesinin uyguladığı batıl inanışlar ile ilgili detaylı bilgiler verir. İzmir’in kurtuluşundan sonra babası şimdiki adı Şirinyer olan Kızılçullu’da cephane deposu kurar ve aile de İzmir’e taşınır. İzmir’in Buca ilçesinde Fransız Mektebi’ne devam eder. Fransız Mektebi kapatılınca İzmir İtalyan Koleji’nde yatılı olarak okumaya başlayan İntepe, görüşmede okul yıllarından, aldığı eğitimden, okul anılarından, öğretmenlerinden bahseder. Ankara’da önce Etnoğrafya Müzesi’nde, daha sonra ise Milli Kütüphane’de memur olarak çalışır ve 1972 yılında emekli olur.tr_TR
Mine Göğüş Tan
audio/x-wavtr_TR
text/pain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Eğitimtr_TR
Ailetr_TR
Batıl İnançlartr_TR
Atatürk, Mustafa Kemaltr_TR
Halide İntepe ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1913, İstanbul; T.C.; Kadın; Memurtr_TR
Ankara, Maltepetr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV