Basit öğe kaydını göster

Metinel, Enver
Karaçayır, Serpil
2016-06-07T09:24:35Z
2016-06-07T09:24:35Z
1998-11-24
http://hdl.handle.net/20.500.11834/977
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tir.tr_TR
1914 yılında Bulgaristan’ın Varna ilinde doğan Enver Metinel, 6 yaşında üç yıllık eğitim veren mahalle okuluna gitmeye başlar. Dördüncü yılı evlerine uzak olan bir okulda tamamlar. Okuduğu okulların şartlarından ve aldığı eğitimden bahseder. Görüşmede çocukluk döneminde yaşadıklarına da değinen Metinel, 9-10 yaşlarında iken Türkiye’ye kaçmaya çalışır fakat Bulgar polisi tarafından yakalanır. İlkokuldan sonra ortaokula devam eder. İlk kaçma deneyiminden iki sene sonra yeniden Türkiye’ye kaçmayı dener ve bu sefer başarılı olur. Türkiye’ye kaçtıktan sonra Balıkesir Necati Bey Öğretmen Okulu’na kaydolur. Öğretmen okulunda okurken bir gece Atatürk’ün Balıkesir’e geldiğini ve halk evinde olduğunu duyar. Atatürk’ü görmek için öğretmen okulundan kaçan Metinel, Atatürk’ü görüşünü ve o gece Balıkesir Halkevi'nde yaşananları anlatır.tr_TR
Mine Göğüş Tan
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Eğitimtr_TR
Eğitim Sistemitr_TR
Enver Metinel ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1914, Bulgaristan: T.C.; Erkek; Öğretmentr_TR
Ankara, Kurtuluştr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster