Basit öğe kaydını göster

Köprülü, Dürüye
Güney, Neslihan
2016-06-07T09:21:30Z
2016-06-07T09:21:30Z
1998-04-03
http://hdl.handle.net/20.500.11834/976
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tir.tr_TR
1910 yılında İstanbul’da doğan Dürüye Köprülü’nün annesi lise müdürü, babası ise banka memurudur. Dürüye Köprülü Cumhuriyet'ten önceki eğitim sisteminden de bahseder. 6 yaşında Selçuk Hatun Lisesi’nin anaokuluna başlar ve ilkokulu da burada bitirir. Arap harfleri ile okumanın özellikle fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi derslerde çok zor olduğundan bahseder. Görüşmede evdeki aile yaşantısından, anne ve babasından aldığı terbiyeden ve evlerindeki düzenden bahseder. 1922 yılında ilkokulu bitirdikten sonra Kız Öğretmen Okulu’na girerek yatılı okumaya başlar. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sürecine ve Cumhuriyet’in kuruluşuna tanık olur. Köprülü, okuduğu okullardan, okul anılarından, okulların fiziki durumlarından, eğitim sisteminden, derslerden ve öğretmenlerinden detaylı olarak bahseder. Öğretmen okulunda okurken İstanbul Belediye Konservatuarı'na da devam eder ve müzikle ilgilenir. Dönemin kültür ve eğlence hayatını özellikle müzik kültürünü ve müzikle ilgili etkinlikleri detaylı olarak anlatır. Vahdettin’in İstanbul’dan gidişini, İstanbul’daki işgal güçlerini, ordunun İstanbul’a girişini ve Lozan Anlaşması’nın imzalanmasını anlatan Köprülü, Lozan görüşmeleri sırasında İstanbul’daki İngiliz Sefareti'nin önünde Musul ve Kerkük için yapılan gösterilere katılır. Cumhuriyet’in 10. yılının İstanbul’da büyük bir coşku ile kutlandığını belirtir. İstanbul’un işgal edildiği günü hatırlayan Köprülü, Beyazıt Meydanı’na uçakların geldiğini, mitralyöz attıklarını ve evlerinin bodrumuna saklandıklarını söyler. İşgal yıllarında ailesi Milli Mücadele Hareketini sürekli destekler. Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumdan dolayı maaşlarını alamayan anne ve babası değerli eşyalarını satarak evin geçimini sağlar. Köprülü, Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra ülkede meydana gelen önemli değişikliklerle ve bu süreçte yaşananlara değinir.tr_TR
Mine Göğüş Tan
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Eğitimtr_TR
Ailetr_TR
Osmanlı İmparatorluğutr_TR
Kurtuluş Savaşıtr_TR
Giyimtr_TR
Cumhuriyettr_TR
Dürüye Köprülü ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1910, İstanbul; T.C.; Kadın; Öğretmentr_TR
Ankara, Yenişehirtr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV