Basit öğe kaydını göster

Babadağ, Cemile
Ali Gurbetoğlu, Ali
2016-06-07T08:59:23Z
2016-06-07T08:59:23Z
1998-04-18
http://hdl.handle.net/20.500.11834/973
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tir.tr_TR
1909 yılında Arnavutluk, Tiran’da doğan Cemile Babadağ'ın ailesi o üç yaşında iken Türkiye’ye göç eder. Önce İzmir’e daha sonra da Ankara’ya yerleşirler. Anne babası vefat edince babaannesi tarafından evlatlık verilir ve çocukluğu Ankara’daki Ulucanlar Cezaevi’ne yakın bir evde geçer. Yaşam şartlarının elverişsizliğinden dolayı hiç okula gidemez. Atatürk’ü gören Babadağ, Cumhuriyet bayramlarının eski meclis binasının olduğu yerde kutlandığını, meşaleler yakıldığını, kutlamalara halkın da katıldığını anlatır.tr_TR
Mine Göğüş Tan
text/plain
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Çocuk Oyunlarıtr_TR
Törenlertr_TR
Cemile Babadağ ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1909, Tiran; T.C.; Kadın; Ev hanımıtr_TR
Ankara, Sincantr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster