Basit öğe kaydını göster

Çapanoğlu, Azmi
Sözer, Mehmet Akif
2016-06-07T08:53:56Z
2016-06-07T08:53:56Z
1998-04-24
http://hdl.handle.net/20.500.11834/971
Bu görüşme, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan'ın danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Çocukluk Tarihi adlı lisans ve Toplumsal Tarihte Çocuk konulu doktora derslerini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 115'tir.tr_TR
1916 yılında Yozgat’ta doğan Azmi Çapanoğlu, ilk olarak rüştiyede okur. Görüşmede, rüştiyelerdeki düzen ve eğitimden bahseder. Rüştiyeye Rum öğrencilerle beraber gittiğini, Rum öğrencilerin Malumat-ı Diniye Müsabahat-ı Ahlaki dersi hariç her derse katıldığını söyler. Bu derse katılmayan Rumların ders sırasında beden eğitimi yaptıklarını ifade eder. İlkokulu Yozgat iline bağlı Akdağmadeni ilçesinde bitirir. Çapanoğlu’nun babası nahiye müdürü, dayısı Bahri Bey Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Birinci Büyük Millet Meclisi üyesidir. Diğer dayısı Haşim Bey ise İstanbul’da Darülfünun’un Edebiyat Fakültesi’nden mezun olur, sonrasında I. Dünya Savaşı’na katılır ve İngilizlere esir düşer. Babası ölünce Azmi Çapanoğlu’nun ve abisinin eğitimi ile dayıları ilgilenir. Çapanoğlu, bayram kelimesinin sadece dini bayramlar için kullanıldığını, resmi bayramlara donanma dendiğini söylemektedir. Resmi bayramların nasıl kutlandığını ve insanların bayramlara gösterdiği ilgiyi anlatır. Lise eğitimini Bursa Lisesi’nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydolur. Üçüncü sınıfta askerliği tecil edilemediği için eğitimini yarım bırakarak askere gider. Askerlik dönüşü bir süre öğretmenlik yapar. Bir süre sonra öğretmenlikten ayrılarak Demokrat Parti’nin ilçe başkanlığı görevini yürütür. 1960 İhtilali’nden sonra tekrar memuriyete döner ve Maliye Bakanlığı’nda milli emlak memuru olarak çalışmaya başlar.tr_TR
Mine Göğüş Tan
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Eğitimtr_TR
Bayramlartr_TR
Cumhuriyettr_TR
Azmi Çapanoğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1916, Yozgat; T.C.; Erkek; Öğretmentr_TR
Ankara, Ümitköytr_TR
Cumhuriyet'te çocuktular. Mine Göğüş Tan, Özlem Şahin, Mustafa Sever, Aksu Bora. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV