Basit öğe kaydını göster

Çağlayan, Turgut
Bilen, Hatice Aslı
Bal, Gamze
Subaşı, Cemile
Koç, Semiha
Çekinmez, Esra
Çamur, Kardelen
2016-06-01T15:19:46Z
2016-06-01T15:19:46Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/956
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Üsküdar ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 12'dir.tr_TR
1921 yılında İstanbul ilinin Fatih ilçesine bağlı Kıztaşı’nda doğan Turgut Çağlayan, 3 yaşındayken ailesiyle Üsküdar ilçesinin Kuzguncuk semtine taşınır. Çok büyük bir yalıda oturduklarını söyleyen Çağlayan, yalının Demokrat Parti zamanında istimlak edilerek yıkıldığını söylemektedir. Evlerinin hemen altında, şimdiki garajların görevini gören bir kayıkhane bulunduğunu ve ulaşımın genelde kayıklarla sağlandığını anlatır. Denize, evin camından yüzmek üzere atlayacak ya da yine balık tutacak kadar yakın olduklarını anlatır. 1927’de Nakkaştepe’deki ilkokula başladıktan 6 ay sonra Kuzguncuk’ta da ilkokul açılır. Sinagogun bahçesinde açılan okulun sıralarının bir sene sonra geldiğini ve hocaları yeni alfabeyi öğrendikten sonra kendilerinin de Latin alfabesine geçiş yaptıklarını belirtir. II. Dünya Savaşı bittikten sonra siyasi hava değişmeye başlar. Arkadaşlarıyla gittiği bir halkevinde tiyatro sahneler ve piyeslerde oynar. 1940’lı yıllarda Kuzguncuk’ta Türk bir doktor bulmanın imkansız olduğunu, bekçibaşının da bir Musevi olduğunu söylemektedir. Farklı kültürlerin iç içe ve bir diğerine saygı göstererek yaşadığından, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan önce ve 6-7 Eylül Olayları’ndan sonra İstanbul’daki Musevilerin şehri terk ettiklerinden bahseder. Çocukluk dönemini anlatırken oynadıkları oyunlara, sinema gibi eğlencelere de değinen Çağlayan, şimdi apartmanlardan görünmeyen semtin o yıllarda boş arsalardan oluştuğunu ve oyun oynamak için pek çok alanları olduğunu söyler. Kuzguncuk semtinin hem dününe hem de bugününe tanıklık eder.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Yalılartr_TR
Kayıklartr_TR
Latin Alfabesitr_TR
Ulaşımtr_TR
Yahudiler (Museviler)tr_TR
6-7 Eylül Olaylarıtr_TR
Saygıtr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Çocuk Oyunlarıtr_TR
Gazinolartr_TR
Cenaze Törenleritr_TR
Turgut Çağlayan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1921, İstanbul; T.C.; Erkek; Memurtr_TR
Türkiye, İstanbul, Üsküdartr_TR
Bilen, H. A., Bal, G., Subaşı, C., Koç, S., Çekinmez, E., Çamur, K.. "İkinci sınıfla birlikte Latin alfabesine geçiş yaptık". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 06 Üsküdar.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster