Basit öğe kaydını göster

Arısoy, Alp
2016-06-01T11:41:39Z
2016-06-01T11:41:39Z
2012
http://hdl.handle.net/20.500.11834/955
Bu görüşme, Alp Arısoy tarafından gerçekleştirilmiş olup görüşmelerin toplam sayısı 6'dır.tr_TR
Görüşmeci büyükşehirlerde hemşehrilerinin gelenek, görenek, örf ve adetlerini devam ettirmek; hemşehriler arasındaki iletişimin ve bağların güçlendirilmesini sağlamak amacıyla dernekleştiklerini dile getirmektedir (01:53). Tesis edilen bu derneklerin muhtelif faaliyetlerinden bahsetmektedir (04:40). Kısaca hayatından bahseden görüşmeci kurmuş oldukları dernek içerisindeki görev ve faaliyetlerine de değinmektedir (05:48). Derneğe devam edenlerin birbirleriyle olan insani ilişkilerinin, bütün zorluklara rağmen devamlı ve iyi yönde olduğunun altını çizmektedir (07:10). Derneğin faaliyetlerine katılan yeni neslin gelenek ve göreneklerine bağlı birer birey olarak yetiştirildiğini; bunun da derneğin faaliyetlerinin her yaşa hitap edecek şekilde tertip edilmesinden kaynaklandığını belirtmektedir (08:44). Derneğin bütünleştirici, ilişkileri düzenleyici ve bunların devamını sağlayıcı rolünden bahsetmektedir. İlave olarak, gelenek ve göreneklerden taviz vermeden İstanbul’da yaşamanın ve İstanbul’a intibak etmenin dernekle alakasına değinmekte, örneklerle konuyu açmaktadır. Son olarak evlilik yoluyla tesis edilen akrabalık ilişkilerinde gözetilen ve gözetilmeyen hususlara değinmekte; derneğin ve hemşehrilerinin karşılaştığı sorunları ve bunların çözüm önerilerini dile getirmektedir (19:22).tr_TR
Alp Arısoy
00:19:22tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
İstanbul (Türkiye)tr_TR
Kadıköy (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Kültürtr_TR
Kimliktr_TR
İsimsiz sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, İstanbul, Kadıköytr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster