Basit öğe kaydını göster

Şınık, Zülfü
Doğanay, Erkan
2016-06-01T07:48:57Z
2016-06-01T07:48:57Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/949
Bu görüşme, Küçükçekmece Belediyesi tarafından, Bir Zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece Sözlü Tarih Çalışması başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 33'tür.tr_TR
1947 yılında İstanbul ilinin Küçükçekmece ilçesine bağlı Safraköy semtinde doğan Zülfü Şınık’ın ailesi Lüleburgaz’dan Küçükçekmece’ye gelir. O dönemlerde semtin muhtarlıkla yönetildiğini söyledikten sonra mahalle halkının geçim kaynaklarından bahseden Şınık, çocukluğunda para kazanmak için yaptığı işleri anlatır. 1960 İhtilali’nin ailesi üzerindeki etkilerine de değinir. 1970’li yıllarda okulu bırakıp ticarete atılan Şınık, 30 yıldır sigortacılık yapmaktadır. Sefaköy’ün mahalle yapısı, yerleşim düzeni ve ulaşım sıkıntısı ile ilgili bilgiler vererek 1960 ihtilalinden sonra yaşanan değişimlerden ve belediye başkanı olan abisinin Sefaköy’deki etkisinden detaylı olarak bahseder.
Küçükçekmece Belediyesi
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Küçükçekmece (İstanbul, Türkiye)tr_TR
1960 İhtilalitr_TR
Mahalle Hayatıtr_TR
Ulaşımtr_TR
Zülfü Şınık ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1947, İstanbul; T.C.; Erkek; Emekli Sigortacıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Küçükçekmecetr_TR
Bir zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece sözlü tarih çalışması. küratör Erkan Doğanay. İstanbul: Küçükçekmece Belediyesi Kültür Yayınları, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster