Basit öğe kaydını göster

Akdemirci, Vedat
Doğanay, Erkan
2016-06-01T07:23:48Z
2016-06-01T07:23:48Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/947
Bu görüşme, Küçükçekmece Belediyesi tarafından, Bir Zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece Sözlü Tarih Çalışması başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 33'tür.tr_TR
1961 yılında İstanbul ilinin Küçükçekmece ilçesinde doğan Vedat Akdemirci, aslen Rizelidir. Babasının terzi olması onu tekstil sektörüne girmesine sebep olur. Yaklaşık 50 yıldır tekstil imalatı yapan Akdemirci, babasının mesleği dolayısıyla başlayan bu ilgisinin nasıl geliştiğinden bahseder. Ailesinin Küçükçekmece’ye yerleşme nedenlerine de değinir. Küçükçekmece’nin geçmişi ile bugününü karşılaştırarak eskiden civarda buğday ve ayçiçek tarlalarının bulunduğunu, yerleşim alanlarının kısıtlı olduğunu ancak günümüzde artan nüfus ile durumun tam tersine döndüğünü belirtir.tr_TR
Küçükçekmece Belediyesi
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Küçükçekmece (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Tekstil Endüstrisitr_TR
Küçükçekmece Gölü (Küçükçekmece, İstanbul, Türkiye)tr_TR
Vedat Akdemirci ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1961, İstanbul; T.C.; Erkek; Tekstilcitr_TR
Türkiye, İstanbul, Küçükçekmecetr_TR
Bir zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece sözlü tarih çalışması. küratör Erkan Doğanay. İstanbul: Küçükçekmece Belediyesi Kültür Yayınları, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV