Basit öğe kaydını göster

Tavukçuoğlu, Hayriye
Aktaş, Sanem
Sülük, Cansel
Dağlayan, Gülşah
Yavuzer, Cansu
2016-05-31T14:22:31Z
2016-05-31T14:22:31Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/937
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Maltepe ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 6'dır.tr_TR
18.04.1951 tarihinde Rize ilinin İkizdere ilçesinde doğan Hayriye Tavukçuoğlu, babasının da desteği ile Üsküdar'daki Mithatpaşa Kız Enstitüsü’ne gider. Gençlik yıllarındaki giyim ve moda anlayışından bahseder. İstanbul’a ilk geldikleri yıllarda sıkıntı çektiklerini ancak babası müteahhitliğe başladıktan sonra maddi olarak rahatladıklarını söyler. Kendisini ve abisini okutmak isteyen babasının ileri görüşlü biri olduğunu ifade eder. Bahtiyar Uyanık’ın belediye başkanlığı döneminde Maltepe’nin geliştiğini belirtir. Onun döneminde sahilde yapılan oyun, park ve piknik alanları hem çocukları hem de büyükleri memnun eder. İstanbul’da çok fazla araba olmadığı için trafik sorunu da söz konusu değildir. Küçükyalı’nın Çamlıca gibi bir piknik alanı olduğunu ancak nüfus artışı ve yapılan binalar ile bu alanların yok olduğunu söyler. 1980 İhtilali’nin olduğu dönemde yaşanan ekonomik krize de değinen Tavukçuoğlu, dönem hakkında detaylı bilgiler verir. Kendi eğitimiyle şimdiki öğrencileri kıyaslayarak eğitim sisteminin değişiminden bahseder.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Maltepe (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Modatr_TR
Giyimtr_TR
68 Kuşağıtr_TR
Kentleşmetr_TR
Eğlencelertr_TR
1980 İhtilalitr_TR
Hayriye Tavukçuoğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
18.04.1951, Rize; T.C.; Kadın; Ev Hanımıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Maltepetr_TR
Aktaş, S., Sülük, C., Dağlayan, G., Yavuzer, C.. "Babam okuryazar değildi. Ama babam aydın kişiydi.". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 06 Maltepe.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV