Basit öğe kaydını göster

Kapıcıoğlu, Raif
Katgı, Tennur
Gelibolu, Gülşah
Arkman, Tuğçe
Sevinç, Burçe
Çalışır, Simge
Ataç, Nurdan
2016-05-31T13:37:37Z
2016-05-31T13:37:37Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/933
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Şişli ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 13'tür.tr_TR
1931 yılında Trabzon ilinin Of ilçesinde doğan Raif Kapıcıoğlu, 1944 yılında İstanbul’a gelir. II. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul’da yaşanan kıtlıktan bahsetmektedir. O yıllarda Mecidiyeköy’de herkesin bir diğerini tanıdığını ve ilişkilerin daha iyi olduğunu ifade eder. İstanbul büyük ve kalabalık bir şehir olduktan sonra herkes kendi halinde yaşamaya başlar. Mecidiyeköy’e ulaşım yollarına da değinen Kapıcıoğlu, İstanbul’da en yaygın ulaşım aracının tramvay olduğunu söylemektedir. Şimdi kozmopolit bir yapıda ve büyükşehir olan İstanbul’un eskiden birkaç ilçeden ibaret olduğunu belirtir. İhtilal dönemlerinde şahit olduğu olayları da aktarır.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Mecidiyeköy (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Ulaşımtr_TR
Sinematr_TR
Yoksulluktr_TR
Kentleşmetr_TR
1960 İhtilalitr_TR
1980 İhtilalitr_TR
Raif Kapıcıoğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1931, Trabzon; T.C.; Erkek; Müteahhittr_TR
Türkiye, İstanbul, Şişlitr_TR
Katgı, T., Gelibolu, G., Arkman, T., Sevinç, B., Çalışır, S., Ataç, N.. "İstanbul benim gözümün önünde bir sinema şeridi gibidir". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 05 Şişli.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster