Basit öğe kaydını göster

Öğün, Necla
Engiz, Sezen
Gülşener, Ali İhsan
Karaaslan, Burak
Çınar, Eda
Uzuner, Erhan
Temizel, Özge
Tanrıverdi, Sare
2016-05-31T13:12:05Z
2016-05-31T13:12:05Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/930
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Şişli ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 13'tür.tr_TR
05.11.1944 tarihinde İstanbul ilinin Beşiktaş ilçesinde doğan Necla Öğün’ün ailesi, Makedonya, Manastır’dan göç ederek Eyüp ilçesine yerleşir. Ailesinin Türkiye’ye göç hikayesini ve nedenlerini detaylarıyla aktarır. Göçten sonra Çengelköy Askeri Lisesi’ne kaydolan babasının savaşmak için tekrar Yugoslavya’ya gidiş öyküsünü de aktarır. Öğün, babasının ikinci evliliğini annesiyle yaptığını söyler. Beşiktaş’ın değişimini anlatırken ilçedeki her sokakta neler olduğunu tek tek tasvir eder. 6-7 Eylül Olayları sırasında yaşananları detaylarıyla aktarmadan önce, babasının, Rum evlerine giderek Türk bayrakları astığından bahseder. Beraber yaşadıkları Ermenilerin, Rumların ve Musevilerin gelenekleri, kutlama ve bayramları hakkında bilgiler veren Öğün, Musevi arkadaşları ile ilişkilerine de değinir.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Beşiktaş (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Göçtr_TR
Ermenilertr_TR
Rumlartr_TR
Yahudilertr_TR
Sinematr_TR
Necla Öğün ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
05.11.1944, İstanbul; T.C.; Kadın; Bankacıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Şişlitr_TR
Engiz, S., Gülşener, A. İ., Karaaslan, B., Çınar, E., Uzuner, E., Temizel, Ö., Tanrıverdi, S.. "Şarkısı bile var, Şişli'de bir apartman içi". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 05 Şişli.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster