Basit öğe kaydını göster

Kapıcıoğlu, İzzet Kazım
Negür, Dilay
Eztenli, Hatice Naz
Bakır, Onur
Alkan, Damla
2016-05-24T14:43:31Z
2016-05-24T14:43:31Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/914
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Kağıthane ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 10'dur.tr_TR
1940 yılında Karabük’te doğan İzzet Kazım Kapıcıoğlu, İstanbul’a geldiğinde fabrika işçiliği, santral memurluğu yapar, inşaatlarda çalışır. Ustaya verecek parası olmadığı için evini, iş dönüşlerinde çalışarak kendi kendine inşa ettiğini anlatır. Kağıthane ilçesinin değişiminden bahsederken ilçedeki komşuluk ve kadın erkek ilişkilerinin de değiştiğini ifade eder.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Kağıthane (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Yoksulluktr_TR
Kadın Erkek İlişkileritr_TR
Komşuluktr_TR
İzzet Kazım Kapıcıoğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1940, Karabük; T.C.; Erkek; Fabrika İşçisitr_TR
Türkiye, İstanbul, Kağıthanetr_TR
Negür, D., Eztenli, H. N., Bakır, O., Alkan, D.. " Görüyorsunuz televizyonda. Kağıthane iyi olmuş, benim karnım doymadıktan sonra neye yarar?". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 04 Kağıthane.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster