Basit öğe kaydını göster

Varlık, İbrahim
Arslan, İlker
Gürsakal, Bahar
Duran, Burcu
Gündoğdu, Zelişan
2016-05-24T14:07:43Z
2016-05-24T14:07:43Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/913
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Kağıthane ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 10'dur.tr_TR
Balıkesir ilinin Gönen ilçesinde doğan İbrahim Varlık, çocukluğunda avukat olmak istediğini ancak maddi olanaklar el vermediği için okula gidemeyip çalıştığını anlatır. İlkokulu bitirdikten sonra geldiği İstanbul’da ilk olarak İtfaiye Müdürü olan amcasının yanına yerleşir. Daha sonra Kağıthane’ye geçen Varlık, ilk dükkanını 15 yaşındayken Kağıthane’de açar. 1970’li yıllarda askere gider ve aynı dönemde kadın kuaförlüğü ile ilgilenmeye başlar. 1980’li yıllarda siyah-beyaz televizyonlardan renkli televizyonlara geçiş yapılırken Varlık Stüdyosu’nu açarak yurtdışından gelen filmlerin kopyasını çıkartır ve piyasaya sürer. Daha sonra bir süre de inşaat işine giren Varlık, kendini geliştirmek istediği için eğitim hayatına geri döndüğünü ifade eder. Esnaflığın yanında yarım bıraktığı eğitimine devam ederek ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Varlık, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde de son sınıf öğrencisidir. Şişli Eski Belediye Başkanı Mehmet Emin Sungur ile Kağıthane’nin ilk gazetesi olan Gecekondu Gazetesi’ni çıkarır. Bunun dışında Anı isimli aylık bir dergi çıkarttığından ve çeşitli gazetelere yazılar yazdığından bahseder. Tiyatroyla da yakından ilgilenerek bazı çocuk tiyatrolarında rol alır. Çocukluğundaki Kağıthane hakkında detaylı bilgiler verirken ilçedeki meşhur mezbahadan da bahseder. Zaman içinde kalabalıklaşan ilçenin 1960’lı yıllardan sonra köy görünümünden çıkarak yavaş yavaş bir kasaba ve hatta sanayi bölgesi oluşunu anlatır. Birçok ünlü isme de ev sahipliği yapan ilçenin Türkiye’nin Hollywood’u olduğunu söyler. Toplumun ve özellikle de gençliğin değişimini vurgular.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Küçükçekmece (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Yoksulluktr_TR
Esnaflartr_TR
Kuaförlertr_TR
Hayvancılıktr_TR
Eğitimtr_TR
Eğlencelertr_TR
Hıdırelleztr_TR
Toplumsal Değişimtr_TR
1960'lartr_TR
1970'lertr_TR
1980'lertr_TR
İbrahim Varlık ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
Balıkesir; T.C.; Erkek; Esnaftr_TR
Türkiye, İstanbul, Kağıthanetr_TR
Arslan, İ., Gürsakal, B., Duran, B., Gündoğdu, Z.. " "Kağıthane'nin iki üniversite mezunu, sıra dışı berberi: İbrahim Varlık".". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 04 Kağıthane.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster