Basit öğe kaydını göster

Saraçoğlu, Jale
Doğanay, Erkan
2016-05-21T10:06:52Z
2016-05-21T10:06:52Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/902
Bu görüşme, Küçükçekmece Belediyesi tarafından, Bir Zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece Sözlü Tarih Çalışması başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 33'tür.tr_TR
1955 yılında İstanbul’da doğan Jale Saraçoğlu, 1958 yılında ailesiyle Küçükçekmece’ye taşınır. Lise mezunu olan Saraçoğlu, Osmanlı Bankası’nda çalışmıştır. 1991 yılından bu yana sanatla uğraşmaktadır. Semtin tabiatı hakkında detaylı bilgiler verirken resme olan ilgisinin nasıl başladığını da anlatır.tr_TR
Küçükçekmece Belediyesi
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Küçükçekmece (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Resim Sanatıtr_TR
Doğatr_TR
Jale Saraçoğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1955, İstanbul; T.C.; Kadın; Ressamtr_TR
Türkiye, İstanbul, Küçükçekmecetr_TR
Bir zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece sözlü tarih çalışması. küratör Erkan Doğanay. İstanbul: Küçükçekmece Belediyesi Kültür Yayınları, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV