Basit öğe kaydını göster

Durgut, Hamide
Doğanay, Erkan
2016-05-21T10:00:57Z
2016-05-21T10:00:57Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/899
Bu görüşme, Küçükçekmece Belediyesi tarafından, Bir Zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece Sözlü Tarih Çalışması başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 33'tür.tr_TR
1956 yılında Kırklareli’nde doğan Hamide Durgut, 1974 yılında maddi sebeplerden dolayı ailesiyle Küçükçekmece’ye yerleşir. Babası postacılık yapan Durgut, evlenene kadar sakız fabrikasında çalışır. Daha sonra işten ayrılarak ev hanımı olur. 1980’li yıllarda bir camisi, sağlık ocağı ve bakkalı olan mahallede, sakinlerin genelde göçmen ve Trakyalılardan oluştuğunu belirten Durgut, mahalledeki komşuluk ilişkilerine de değinir. Ayrıca Küçükçekmece Gölü ve Mimar Sinan Köprüsü hakkında bilgiler verir.tr_TR
Küçükçekmece Belediyesi
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Küçükçekmece (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Komşuluktr_TR
Göçmenlertr_TR
Hamide Durgut ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1956, Kırklareli; T.C.; Kadın; Ev Hanımıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Küçükçekmecetr_TR
Bir zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece sözlü tarih çalışması. küratör Erkan Doğanay. İstanbul: Küçükçekmece Belediyesi Kültür Yayınları, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster