Basit öğe kaydını göster

Teneoğlu, Fikret
Doğanay, Erkan
2016-05-21T09:55:42Z
2016-05-21T09:55:42Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/897
Bu görüşme, Küçükçekmece Belediyesi tarafından, Bir Zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece Sözlü Tarih Çalışması başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 33'tür.tr_TR
1948 yılında İstanbul ilinin Küçükçekmece ilçesindeki Sefaköy semtinde doğan Fikret Teneoğlu, Sefaköyspor Kulübü’nün kuruluş döneminden ve faaliyetlerinden detaylı olarak bahseder. 1960’lı ve 1970’li yıllarda Küçükçekmece’de futbol oynamanın zorluklarını dile getiren Teneoğlu, ilçenin eski yapısıyla ilgili de bilgiler verir.tr_TR
Küçükçekmece Belediyesi
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Küçükçekmece (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Futboltr_TR
Futbol Kulüpleritr_TR
Fikret Teneoğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1948, İstanbul; T.C.; Erkek; Sefaköyspor Kulübü Başkanıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Küçükçekmecetr_TR
Bir zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece sözlü tarih çalışması. küratör Erkan Doğanay. İstanbul: Küçükçekmece Belediyesi Kültür Yayınları, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster