Basit öğe kaydını göster

Uçan, Erdoğan
Doğanay, Erkan
2016-05-21T09:51:39Z
2016-05-21T09:51:39Z
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Bu görüşme, Küçükçekmece Belediyesi tarafından, Bir Zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece Sözlü Tarih Çalışması başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 33'tür.tr_TR
1940 yılında Küçükçekmece’de doğan Erdoğan Uçan, ilçenin o yıllarda tam bir sayfiye yeri olduğunu ifade eder. Kara ve deniz hayvanlarının avlandığı semte, Osmanlı zamanında padişahların avlanmak için geldiklerini söyler. Esnaflar arasındaki ilişkilerden bahsederken ilçedeki ticari hayatın canlılığına da değinir. 1972’de çıkan Bağkur Kanunu’ndan sonra kurdukları Küçükçekmece Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın başkanlığını 1976 yılından beri yapan Uçan, bu alanda yaptıkları faaliyetleri de anlatır.tr_TR
Küçükçekmece Belediyesi
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
Küçükçekmece (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Eğlencelertr_TR
Mesiretr_TR
Avcılıktr_TR
Hayvanlartr_TR
Ticarettr_TR
Erdoğan Uçan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1940, İstanbul; T.C.; Erkek; Küçükçekmece Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Küçükçekmecetr_TR
Bir zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece sözlü tarih çalışması. küratör Erkan Doğanay. İstanbul: Küçükçekmece Belediyesi Kültür Yayınları, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster