Basit öğe kaydını göster

Fırat, Celal
Doğanay, Erkan
2016-05-21T09:46:25Z
2016-05-21T09:46:25Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/892
Bu görüşme, Küçükçekmece Belediyesi tarafından, Bir Zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece Sözlü Tarih Çalışması başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 33'tür.tr_TR
1975 yılında Malatya’da doğan Celal Fırat, 1995 yılından itibaren Küçükçekmece’de yaşamaktadır. Yönetim kurulu başkanı olduğu Garip Dede Türbesi ile ilgili detaylı bilgiler veren Fırat, türbe ve cemevinin Türkiye genelindeki sosyal sorumluluk faaliyetlerinden bahseder.tr_TR
Küçükçekmece Belediyesi
audio/x-mpeg
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Küçükçekmece (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Alevilertr_TR
Bektaşiliktr_TR
Türbelertr_TR
Celal Fırat ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1975, Malatya; T.C.; Erkek; Garip Dede Türbe ve Cem Evi Yönetim Kurulu Başkanıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Küçükçekmecetr_TR
Bir zamanlar Küçükçekmece: Küçükçekmece sözlü tarih çalışması. küratör Erkan Doğanay. İstanbul: Küçükçekmece Belediyesi Kültür Yayınları, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV