Basit öğe kaydını göster

Kocadölü, Hüseyin
Mete, Hülya
Yıldız, Çiğdem
Yanbul, Dilara
Güveyi, Meltem
Kahraman, Merve
Kocadölü, Tusem
2016-05-20T15:54:32Z
2016-05-20T15:54:32Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/888
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Eyüp ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 12'dir.tr_TR
Hüseyin Kocadölü, İstanbul ilinin Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy semtinde doğar, II. Dünya Savaşı başlayınca 7 yaşındayken memleketine gider. 1950’de yeniden İstanbul’a gelerek kahvecilik yapan ağabeyinin yanında çalışır. 14-15 yaşlarında ağabeyinin yanından ayrılıp kamarotluk yapmaya başlar. 1954’te Cumhuriyet tarihinin en şiddetli kışını yaşayan Kocadölü, denizin donduğunu ve 3,5 saat denizin üstünde yürüyerek İğneada’ya çıkmak zorunda kaldıklarını anlatır. Bu tecrübeden sonra yeniden ağabeyinin yanına döner. Kocadölü, Eyüp ilçesinde birçok fabrikanın olduğundan, Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı sırasında bölgede yapılan yıkımlar neticesinde fabrikaların kaldırıldığından bahseder. Feshane’de büyük şenliklerin düzenlendiğini, en büyük eğlencelerinin ise sinemalar olduğunu söyler.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Eyüp (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Deniz Hikayeleritr_TR
Ulaşımtr_TR
Eğlencelertr_TR
Fabrikalartr_TR
Feshane (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Haliç (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Sinematr_TR
Hüseyin Kocadölü ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
İstanbul; T.C; Erkek; Emekli Nakliyecitr_TR
Türkiye, İstanbul, Eyüptr_TR
Mete, H., Yıldız, Ç., Yanbul, D., Güveyi, M., Kahraman, M., Kocadölü, T.. "Çeşmeden akan suyu içerdin". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 03 Eyüp.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster