Basit öğe kaydını göster

Karamanlılar, Aysel
Özkut, Yasemin
Öz, Derya
Demir, Zeynep
Dün, Sevilcan
Karaçuka, Taha
Özçelik, Salih Efe
2016-05-20T15:29:14Z
2016-05-20T15:29:14Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/887
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Eyüp ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 12'dir.tr_TR
1938 yılında Eyüp’te doğan Aysel Karamanlılar, semtin ilk kadın doktorudur. Çocukluk dönemini anlatırken, Eyüp çevresindeki bütün yüksek yerlerin bahçe olduğundan ve buralarda oyun oynayabildiklerinden bahseder. 1950’li yıllardan sonra gelen göçlerle ilçedeki nüfus yoğunluğunun arttığını ve ilçenin değişmeye başladığını ifade eder. Kahvaltı yaptıkları, akşam yemeği yedikleri Bostan İskelesi’nde düğün ve sinema gibi eğlencelerin de yapıldığını anlatır. Haliç’teki kirlenmenin en yoğun olduğu dönemlerde Fatih’e taşınan Karamanlılar, daha sonra yeniden Eyüp’e döndüklerini ve Bedrettin Dalan döneminde yapılan faaliyetlerle ilçenin olumlu yönde değiştiğini söyler. Özellikle Musevi ve Hristiyanların terzilikle uğraştığından, bunun dışında ilçede oturanların bölgedeki fabrikalar nedeniyle genelde işçiler olduğundan bahseder. Kadınların moda ve giyim konusundaki ilgilerini anlatırken kadın erkek ilişkilerine de değinir.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Eyüp (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Çocuk Oyunlarıtr_TR
Fabrikalartr_TR
Eğlencelertr_TR
Sinematr_TR
Dalan, Bedrettintr_TR
Terzilertr_TR
Göçtr_TR
Göçmenlertr_TR
Yahudiler (Museviler)tr_TR
Hristiyanlartr_TR
Modatr_TR
Giyimtr_TR
Yemek Kültürütr_TR
Kadın Erkek İlişkileritr_TR
Sosyal Yardımtr_TR
Eyüp Sultan Camitr_TR
Pierre Loti Tepesi (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Aysel Karamanlılar ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1938, İstanbul; T.C.; Kadın; Doktortr_TR
Türkiye, İstanbul, Eyüptr_TR
Özkut, Y., Öz, D., Demir, Z., Dün, S., Karaçuka, T., Özçelik, S. E.. "Hıdırellez'de tüm adetimiz Silahtar Deresi'ne gitmekti". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 03 Eyüp.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster