Basit öğe kaydını göster

Alkan, Ahmet
Taşlıdan, Nevre
Alkan, Burcu
Saltan, Koray
Daltaban, Büşra
Toprakseven, Sinem
2016-05-20T15:14:32Z
2016-05-20T15:14:32Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/884
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Eyüp ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 12'dir.tr_TR
1928 yılında Çankırı’da doğan Ahmet Alkan, 12 yaşına kadar Çankırı’da yaşadıktan sonra İstanbul’a gelir ve Tahtakale’deki bekar odalarında kalır. Bir süreliğine Gümüşsuyu’nda yaşayan Alkan, gençliğinde kendisine bıçak çeken bir adamı yaralamaktan mahkemelik olduğunu ancak 1960 İhtilali patlak verince davanın kapandığını anlatır. Gümüşsuyu’ndan sonra Eyüp’ten arazi alarak buraya yerleşir. Camcılık işiyle uğraşan Alkan, sektörde çoğunluğu oluşturan Yahudi esnafla iletişiminden de bahseder. Ramazan bayramlarını anlatırken her teravih namazını bir camide kıldığını ve her gün muhakkak evine bir misafir çağırdığını söyler.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Tahtakale (Fatih, İstanbul, Türkiye)tr_TR
Gümüşsuyu (Beyoğlu, İstanbul, Türkiye)tr_TR
Yahudilertr_TR
Sinematr_TR
Bayramlartr_TR
Ramazan Gelenekleritr_TR
Ahmet Alkan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1928, Çankırı; T.C.; Erkek; Camcıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Eyüptr_TR
Taşlıdan, N., Alkan, B., Saltan, K., Daltaban, B., Toprakseven, S.. "Böyle vurmak, kırmak, çalmak o kadar yoktu". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 03 Eyüp.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster