Basit öğe kaydını göster

Esentepe, Naime
Çetin, İdil
Özdemir, Erdi
Güvendi, Elif
Orhuntaş, Selin Işık
Tepecik, Merve
Güler, Dilara
2016-05-20T15:05:38Z
2016-05-20T15:05:38Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/882
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Eyüp ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 12'dir.tr_TR
1936 yılında Akpınar Köyü’nde doğan Naime Esentepe, 6 yaşındayken ailesiyle Eyüp’e yerleşir. 17 yaşında evlendir ve sonrasında eşiyle Zonguldak’a gider, ancak beş yıl içinde tekrar İstanbul’a döner. Eyüp ilçesinden vapurla Kağıthane’ye kadar gittiklerinden ve orada piknik yaptıklarından bahseder. Bunun dışında resmi bayram kutlamalarının şenlikli ve güzel geçtiğini söyler. II. Dünya Savaşı’nda Feshane’de kurulan alarm sistemi ile halkın acil durumlara karşı uyarıldığı zamanlara da değinir.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Eyüp (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Ulaşımtr_TR
Eğlencelertr_TR
Yoksulluktr_TR
Ekmek Karnesitr_TR
Naime Esentepe ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1936, İstanbul; T.C.; Kadın; Ev Hanımıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Eyüptr_TR
Çetin, İ., Özdemir, E., Güvendi, E., Orhuntaş, S. I., Tepecik, M., Güler D.. "Benim annem çok kadındı, çok sıkıntısı vardı". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 03 Eyüp.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster