Basit öğe kaydını göster

Altınkaş, Halit
Şengenç, Deniz
Şerbetçi, Nermin
Uçar, Aslıhan
Sarıkaya, Şüheda
Yılmaz, Büşra
2016-05-20T14:57:53Z
2016-05-20T14:57:53Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/880
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Eyüp ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 12'dir.tr_TR
Halit Altınkaş'ın babası, 1915-1920 yılları arasında Dersim’den İstanbul’a göç eder. Altınkaş, 1932 yılında İstanbul, Kuledibi’ndeki Avusturya Hastanesi’nde doğar. Merkez İlkokulu’ndan mezun olur. 1945 yılında geldiği Eyüp’te eczacı çırağı olarak çalışmaya başlar. Zazaca konuştuğunu ve Türkçesini düzeltmek için Eyüp’e yerleştiğini anlatır. 1956 yılında lastik fabrikasında şoförlük yapmaya başlar. İstanbul’un ve ilçenin dünü ile ilgili bilgiler verir.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Eyüp (İstanbul, Türkiye)tr_TR
İstanbul (Türkiye)tr_TR
Ulaşımtr_TR
Eğlencelertr_TR
Halit Altınkaş ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1932, İstanbul; T.C.; Erkek; Emeklitr_TR
Türkiye, İstanbul, Eyüptr_TR
Şengenç, D., Şerbetçi, N., Uçar, A., Sarıkaya, Ş, Yılmaz, B.. "Bütün bu bölgeler hep bostandı, tarlaydı". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 03 Eyüp.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster