Basit öğe kaydını göster

Ersöz, Recep
Özkan, Tuğba
Gök, Hülya
Yaşar, Melike
Öztürk, Yasemin
Görkem, Aslı
2016-05-20T14:51:03Z
2016-05-20T14:51:03Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/877
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Eyüp ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 12'dir.tr_TR
Alibeyköy’e ismini veren Ali Bey’in torunu olan Recep Ersöz, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenidir. Bizans döneminde İnot adıyla bilinen ve mera olan bölge Osmanlı zamanında hazine arazisi olur ve Alibeyköy adıyla anılmaya başlar. Fatih Sultan Mehmet tarafından büyük dedelerinden Ali Bey’e hediye edilen bu mezranın, zaman içinde yerleşim alarak köye dönüştüğünü ve 1980’de Eyüp Sultan semtine bağlandığını anlatır. Kadın erkek ilişkilerinden bahsederken toplum içindeki farklı kültürlere saygı duyulması gerektiğini ifade eder. Ayrıca semtin manevi değerlerini ve bunlarla ilgili anlatıları da aktarır.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Alibeyköy (Eyüp, İstanbul, Türkiye)tr_TR
Kadın Erkek İlişkileritr_TR
Çok Kültürlülüktr_TR
Yoksulluktr_TR
Gayrimüslimlertr_TR
Eyüp (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Palamutçu Dedetr_TR
Eğlencelertr_TR
Recep Ersöz ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkek; Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenitr_TR
Türkiye, İstanbul, Eyüp, Alibeyköytr_TR
Özkan, T., Gök, H., Yaşar, M., Öztürk, Y., Görkem, A.. "Aşklar sizli bizli yaşanan aşklardı". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 03 Eyüp.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV