Basit öğe kaydını göster

Babaoğlu, Mustafa Nazım
Doğan, Hüseyin
Babaoğlu, Cemre
Yılmaz, Sema
Atalay, F. Gül
2016-05-20T07:35:12Z
2016-05-20T07:35:12Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/866
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Fatih ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 12'dir.tr_TR
1928 yılında Trabzon’un Aralıklı Köyü’nde doğan Mustafa Nazım Babaoğlu, çocuk yaşta İstanbul’a gelerek Fatih ilçesinin Şehremini semtine yerleşir. Çocukluğunda işportada Alman tabakları satan Babaoğlu, satış için Karaköy’e ve Eminönü’ne gittiklerini anlatırken ulaşımın faytonlar aracılığıyla yapıldığını da söyler. Faytonlar kaldırıldıktan sonra başlayan ve giderek yaygınlık kazanan tramvay yolculuklarınaa da değinir. Arkadaşlarıyla saz heyeti kurarak fasıllar yapan Babaoğlu, tiyatroya olan merakından da bahseder.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Şehremini (Fatih, İstanbul, Türkiye)tr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Ulaşımtr_TR
İnönü, İsmettr_TR
İnönü, Ömertr_TR
Kadın Erkek İlişkileritr_TR
Sinematr_TR
Komşuluktr_TR
Yoksulluktr_TR
Mustafa Nazım Babaoğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1928, Trabzon; T.C.; Erkek; Tuhafiyecitr_TR
Türkiye, İstanbul, Fatihtr_TR
Doğan, H., Babaoğlu, C., Yılmaz, S., Atalay, F. G.. "Şimdi apartmanda bir cenaze oluyor, biz duymuyoruz". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 02 Fatih.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV