Basit öğe kaydını göster

Bozan, Zeynep
Göncü, Duygu
Solmuş, Mazlum
Kaplan, Halil
Akman, Erdi Kadir
Akağa, Abidin
2016-05-18T15:22:29Z
2016-05-18T15:22:29Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/860
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Fatih ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 12'dir.tr_TR
50 seneyi aşkın bir süredir Samatya’da yaşayan Zeynep Bozan, semtin tarihi hakkında bilgiler verir. Samatya’da ikamet eden insanları ve komşulukları anlatırken semtte oturan Ermenilerle ilişkilere de değinir. Tarihi eser kapsamında olduğu için yenilenemeyen evlerin bakım ve onarıma ihtiyacı olduğunu söyler. Yeni dönem Türk Sineması filmlerinde mekan olarak çokça kullanılan semtin, turistlerin ve öğrencilerin de uğrak yeri olduğunu ifade eder.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Samatya (Fatih, İstanbul, Türkiye)tr_TR
Komşuluktr_TR
Sinematr_TR
Ermenilertr_TR
Zeynep Bozan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Kadın; Ev Hanımıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Fatihtr_TR
Göncü, D., Solmuş, M., Kaplan, H., Akman, E. K., Akağa, A.. "Burası İstanbul'un gözbebeğiydi". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 02 Fatih.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster