Basit öğe kaydını göster

Gun, Rena Levi
Bakar, Nezihat
Cingöz, Leda
Arzuman, Lerna
Malkasyan, Nadin
Kuran, Tatya
2016-05-18T09:43:25Z
2016-05-18T09:43:25Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/843
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Beyoğlu ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 19'dur.tr_TR
1935 yılında İstanbul Alman Hastanesi’nde doğan Rena Levi Gun’un çocukluk ve gençlik yılları Büyükada ve Beyoğlu arasında geçer. Zapyon Rum Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra konservatuvarın ses ve bale bölümlerine devam eder. Rumca, Türkçe, İspanyolca, Fransızca ve İngilizce bilir. Baba tarafı İspanya göçmeni Yahudilerden, anne tarafı da Ürgüplü Rumlardan olan Gun’un babası ve dedesi Kuledibi’nde kumaş tüccarı olarak çalışırlar. Eski Beyoğlu’nu ve Beyoğlu insanını anlatırken ilçeye ulaşımın hangi vasıtalarla yapıldığına da değinir. Çocukları olduktan sonra evde Rumca ve Fransızca, sokakta ise Türkçe konuştuğunu söyler.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Rumlartr_TR
Gelenekler ve Göreneklertr_TR
Beyoğlu (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Ulaşımtr_TR
Eğlencelertr_TR
Kadın Erkek İlişkileritr_TR
Dil ve Dillertr_TR
Rena Levi Gun ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1935; İstanbul; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, İstanbul, Beyoğlutr_TR
Bakar, N., Cingöz, L., Arzuman, L., Malkasyan, N., Kuran, T.. "Çocuklarımın üç ana lisanı vardı...". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 01 Beyoğlu.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster