Basit öğe kaydını göster

Selecik, Ayşe
Akpınar, Neslihan
İlhan, Tuba
Aksünger, Hilvan
Bildiren, Banu
Eker, Dilek
Sünger, İbrahim
2016-05-17T15:55:32Z
2016-05-17T15:55:32Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/840
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Beyoğlu ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 19'dur.tr_TR
1953 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde doğan Ayşe Selecik, ilk öğrencilik yıllarında İstanbul’a, sadece tatil dönemlerinde gelir. Daha sonra Hemşire Koleji’ni kazanarak Ankara’ya giden Selecik, 1973 yılında evlenerek İstanbul’da Beyoğlu’nda yaşamaya başlar. İstanbul'daki hayatı ile Selçuk’taki çevresini kıyaslarken tamamen kozmopolit bir şehir olan İstanbul’da her zaman çok daha dikkatli olduğundan bahseder. Beyoğlu’nda 15 seneyi aşkın bir süredir terzilik yapan Selecik, gençlik yıllarından başlayarak modanın değişimine ve insanların giyime gösterdiği öneme dair bilgiler verir.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wav
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Beyoğlu (İstanbul, Türkiye)tr_TR
İstanbul (Türkiye)tr_TR
Modatr_TR
Giyimtr_TR
1970'lertr_TR
Girik, Fatmatr_TR
Ayşe Selecik ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1953; İzmir; T.C.; Kadın; Terzitr_TR
Türkiye, İstanbul, Beyoğlutr_TR
Akpınar, N., İlhan, T., Aksünger, H., Bildiren, B., Eker, D., Sünger, İ.. "70'lerde süper miniler, apartman topuklar modaydı...". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 01 Beyoğlu.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster